Posts Tagged ‘Polska’

Śluby w Polsce szlacheckiej

W dawniejszych czasach nie do pomyślenia było ożenić się z kobietą, która do nas nie pasowała pd względem pochodzenia, pod względem posiadania pieniędzy, pod względem miejsca zamieszkania. było zresztą znacznie więcej uprzedzeń i powodów, dla których ślub niektórych zakochanych par był niemożliwy – wszystko ze względu na dość rygorystyczne normy społeczne. Na przykład chłop i szlachcianka raczej nigdy by się nie sparowali, chyba ze uciekli by ze swoich rodzin, ale to praktycznie się nie zdarzało. Jeśli jednak miało coś takiego miejsce, to było to później przedmiotem wielu legend. Każdy ród miał swój honor i ślub z kimś z niższego rodu był hańbą dla całej rodziny. Jeśli jednak dochodziło do tego małżeństwa, cały ród nie uznawał żadnego dziecka, które rodziło się z tego małżeństwa. Małżeństwo było skazane na życie w biedzie, bez ludzi, byli oni jakby wyklęci. Dziś jest na szczęście już nieco inaczej, aczkolwiek nadal pokutują pewne przesądy, uprzedzenia – tylko,że objawiają się one już w nieco innej formie.