JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM 2018

poniedziałek, 11 czerwca 2018 15:39 Kewcio
Drukuj

5 czerwca, z inicjatywy biblioteki szkolnej, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach wzięli udział w III edycji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – 2018 r., której organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Akcja polega na publicznym masowym czytaniu książek w wyznaczonym jako termin akcji dniu i w wybranym przez szkołę miejscu.

Celami akcji są:

1. Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia) i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.

2. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

3. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach

i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.

4. Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”.

5. Promocja bibliotek oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

6. Pobicie ustanowionego 1 czerwca 2017 r. rekordu Polski w jednoczesnym czytaniu, wynoszącego 459 409 osób.


W naszej akcji wzięło udział 279 uczniów i 20 nauczycieli.


Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie, przeprowadzenie i udział w akcji.


Relację fotograficzną z akcji znajdziecie w zakładce biblioteka.


Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2018 15:57