• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Biblioteka

WYCIECZKA DO OPOLA ODWO?ANA !

Email Drukuj PDF

Z powodu niesprzyjaj?cych okoliczno?ci wycieczka do teatru zaplanowana na dzie? 02.01.2011r. zostaje odwo?ana i przesuni?ta na inny termin.

 

Email Drukuj PDF

TERMIN: 02.01.2011 (NIEDZIELA)

GODZINA I MIEJSCE ZBIRKI:

Twardawa - 9:50 (pocz?tek ul. Dworcowej)

Dobieszowice - 10:00 (przystanek)

Walce - 10:10 (przystanek przy szkole)

Rozkochw - 10:15 (parking przy ko?ciele)

Grocholub - 10:25 (skrzy?owanie)

Stradunia - 10:30 (przystanek gimbusa)

POWRT OK. 16:00-16:30 W ODWROTNEJ KOLEJNO?CI WYSIADANIA

Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2010 13:50
 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKOW WYCIECZKI DO OPOLA

Email Drukuj PDF

WYCIECZKA DO OPOLA (FILHARMONIA I WYSTAWA WORLD PRESS PHOTO)

19 GRUDNIA (NIEDZIELA)

MIEJSCE I GODZINA ZBIRKI:

11:30 Rozkochw (parking przy ko?ciele)

11:40 Walce (parking przy gimnazjum)

11:45 Kromo?w (przystanek)

11:45 Bro?ec (przystanek gimbusa i drugi przystanek PKS)

11:50 Grocholub (przystanek)

12:00 Stradunia (przystanek gimbusa)

POWRT W ODWROTNEJ KOLEJNO?CI OK. GODZ. 18:30

Poprawiony: czwartek, 16 grudnia 2010 13:34
 

Email Drukuj PDF

W dniu 11 grudnia 2010 w szkolnej bibliotece odb?dzie si? w godzinach 1000 - 1300 maraton pisania listw w ramach akcji organizacji Amnesty International.

wi?cej:

http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7135/564.html

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2010 09:50
 

PROJEKT EUROPEJSKI W NASZEJ SZKOLE

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 listopada 2010r. nasza szko?a uczestniczy w projekcie pn.

Program zaj?? dodatkowych wspieraj?cych rozwj kompetencji kluczowych uczniw szk? gimnazjalnych wojewdztwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX Rozwj wykszta?cenia i kompetencjiw regionach, Dzia?anie 9.1/Poddzia?anie 9.1.2.

W ramach projektu uczniowie uczestnicz? w czterech grupach zaj??:

 1. Szkolny O?rodek Kariery (SzOK) preorientacja i doradztwo zawodowe
 2. Dodatkowe zaj?cia z j?zyka angielskiego
 3. Dodatkowe zaj?cia sportowe
 4. Wycieczki edukacyjne

Poprawiony: środa, 01 grudnia 2010 13:33
 

Biblioteka

Email Drukuj PDF

Oto atrakcje tygodnia:

1. Akcja g?o?nego czytania

2. Akcja "uwalniania" ksi??ek

3. Konkurs na "odjazdowy" Regulamin Biblioteki Szkolnej

4. Konkurs: Ilustracjez ksi??ek

5. Konkurs-loteria: Znasz odpowied?-masz nagrod?

6. Wystawa autografw znanych ludzi (z kolekcji Tomasza Bia?ka)

KONKURS NA ODJAZDOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. U?? nowy Regulamin Biblioteki Szkolnej; zrb to na podstawie Regulaminu wywieszonego na gazetkach klasowych.

2. Regulamin mo?e mie? form? pisemn? (w punktach) lub obrazkow? (ka?dy punkt Regulaminu to ma?y obrazek).

3. Regulamin powinien mie? charakter ?artobliwy i/lub zawiera? s?ownictwo m?odzie?owe.

4. Prace konkursowe nale?y sk?ada? u nauczyciela bibliotekarza do 29 pa?dziernika.

ZNASZ ODPOWIEDZ MASZ NAGRODE

1. Codziennie w gablocie bibliotecznej na korytarzu szkolnym pojawi si? jedno pytanie konkursowe (z r?nych dziedzin wiedzy).

2. Dwie pierwsze osoby, ktre podadz? prawid?ow? odpowied?, bior? udzia? w loterii fantowej i otrzymuj? nagrody.

3. Odpowiedzi mo?na sk?ada? w bibliotece (na dowolnej kartce) tylko w dniu pojawienia si? pytania konkursowego.

Z JAKICH KSIAZEK POCHODZA TE ILUSTRACJE ?

KONKURS

1. Ilustracje konkursowe wywieszone b?d? na tablicy w bibliotece szkolnej.

2. Odpowiedzi nale?y sk?ada? na specjalnie przygotowanych kuponach do dnia 29 pa?dziernika.

Wystawa: autografy moja pasja

Wystawa autografw znanych ludzi (ze zbiorw by?ego ucznia naszej szko?y Tomasza

Bia?ka.

Wystaw? mo?na ogl?da? w gablocie na korytarzu szkolnym.

UWOLNIONE KSIAZKI KONTYNUACJA AKCJI

1. Je?eli masz w domu ksi??k?(-ki), ktre nikomu ju? nie s?u??, przynie? je do szko?yi po?? na specjalnie przygotowanej p?ce w Twojej klasie.

2. Ksi??ki powinny by? podpisane Twoim imieniem i nazwiskiem (najlepiej o?wkiem).

3. Wszystkie zebrane w ten sposb ksi??ki trafi? bo biblioteki i b?d? s?u?y?y wszystkim czytelnikom.

4. Klasa, ktra zbierze najwi?cej ksi??ek, otrzyma nagrod?-niespodziank?.

CZYTAMY SUMIENNIE CODZIENNIE kontynuacja akcji

Pi?? minut ka?dej lekcji przeznaczone b?dzie na g?o?ne przeczytanie fragmentu wybranej ksi??ki.

Poprawiony: środa, 01 grudnia 2010 13:21
 


Strona 5 z 5

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data