• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Sport

Email Drukuj PDF

Dnia 6 marca 2012 roku w naszym gimnazjum odby?y si? eliminacje Wojewdzkich Igrzysk LZS Szk? Wiejskich pi?ki siatkowej ch?opcw. W eliminacjach wzi??o udzia? 6 dru?yn. Oto wyniki:
1. miejsce: PG Walce
2. miejsce: PG ?ambinowice
3. miejsce: PG Bierawa
4. miejsce: ZPS Lubrza
5. miejsce: PG Skoroszyce
6. miejsce: PG Go?ci?cin
Dwie pierwsze dru?yny przesz?y do dalszego etapu.

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 12:51
 

Email Drukuj PDF

Dnia 8 marca 2012 roku w naszym gimnazjum odby?y si? eliminacje Wojewdzkich Igrzysk LZS Szk? Wiejskich pi?ki siatkowej dziewcz?t. W eliminacjach wzi??o udzia? 6 dru?yn. Oto wyniki:


1. miejsce: PG Lubrza

2. miejsce: PG Walce

3. miejsce: PG ?ambinowice

4. miejsce: PG Go?ci?cin

5. miejsce: PG Bierawa

6. miejsce: PG ?elazna


Dwie pierwsze dru?yny przesz?y do dalszego etapu.


Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 12:44
 

Zawody- lekkoatletyka

Email Drukuj PDF

Dnia 19.05.2011r. (czwartek) odby?y si? zawody sportowe (lekkoatletyka) w K?dzierzynie - Ko?lu! Z naszego gimnazjum rwnie? jecha?a grupa uczniw, ktra nas reprezentowa?a .

W zawodach udzia? wzi?li nast?puj?cy uczniowie:
Iwona Suchy,Julia Szulc,Aneta Sta?,Wiktoria Cicho?,Patrycja Gajda,Paulina Polok, Angelika Muller, Kewin G?obisz, Radek Popek,Klaudiusz Gajda,Mario Wieczorek,Marcin Glombik,?ukasz Polok


Do kolejnego etapu dostali si? nast?puj?cy uczniowie naszego gimnazjum :

Rados?aw Popek z czasem 42:33 na dystansie 300 m oraz Mario Wieczorek z czasem 3:06 na dystansie 1000 m.

W rozgrywkach wojewdzkich powy?si uczniowie mieli nast?puj?ce czasy :

Rados?aw Popek z czasem 41:82 na dystansie 300 m oraz Mario Wieczorek 2:57 na dystansie 1000 m.

Poprawiony: piątek, 03 czerwca 2011 10:30
 

Email Drukuj PDF


W naszym gimnazjum uczniowie maj? mo?liwo?? rozwijania swoich zainteresowa?, talentw sportowych, nie tylko siatkarskich! ?miech

Jak si? okazuj? prcz siatkwki, uczniowie interesuj? si? wieloma innymi dyscyplinami sportowymi, ktre ch?tnie uprawiaj? poza lekcjami .
Uczniom ch?tnym rozwijania si? w r?nych dyscyplinach pomagaj? nauczyciele wychowania fizycznego. Sp?dzaj? z nimi czas (systematycznie) na treningach, przekazuj? cenne wskazwki po to, aby uczniowie mogli godnie reprezentowa? gimnazjum na zawodach sportowych, a rwnie? dla w?asnej satysfakcji, oraz w zdobywaniu wi?kszego do?wiadczenia w owej dyscyplinie.

Mianowicie w naszym gimnazjum odbywaj? si? treningi z nast?puj?cych dyscyplin sportowych :

Dyscyplina Trener Dzie? treningw/ godz.
Tenis sto?owy (ping-pong) P.Dariusz Wieczorek Przed zawodami
Rzut oszczepem P.Jerzy Kopacz czwartek / 15:30
Lekkoatletyka P.Jerzy Kopacz ?roda / 15:30
Siatkwka dziewcz?t
Siatkwka ch?opcw
Pan. Marek Kania ?roda / 15:30
wtorek / 15:30

Nasi uczniowie osi?gaj? zadowalaj?ce wyniki, co oznacza, ?e wk?adaj? w treningi ca?e swoje serce.U?miech
Miejmy nadziej?, ?e ich osi?gni?cia dalej b?d? tak zachwycaj?ce, a wychodz?c z gimnazjum nie zmarnuj? talentw, po?wi?cony czas na treningi nie bd zmarnowany, dalej b?d? trenowa? i zdobyte do?wiadczenie nie pjdzie w zapomniane!Puszcza oczko

Zainteresowanych, ktrzy jeszcze nie bior? udzia?u w treningach serdecznie zapraszamy!Poprawiony: piątek, 03 czerwca 2011 10:38
 

Sk?ad m?skiej dru?yny siatkarskiej w PGW

Email Drukuj PDF

Sk?ad m?skiej dru?yny siatkarskiej w PGW


IMI? I NAZWISKO

Mariusz Bia?as

Burczyk Fabian

Cebula Mateusz

G?obisz Kewin

Jakub Kopacz

Kremzer Daniel

Magosz Piotr

Czernek Marcel

Kurpiela ?ukasz

Paul Tomasz

Florian ?wiecznik

Bernardt Piotr

B?k Arkadiusz

Hytrek Pawe?

Denis Kostka

Trener dru?yny: P. Marek Kania

Nauczyciel wychowania fizyznego: P. Jerzy Kopacz

Poprawiony: piątek, 02 marca 2012 13:17
 
Więcej artykułów…


Strona 4 z 7

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data