• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2010

Email Drukuj PDF

W dniu 18 pa?dziernika 2010r. w Roku J?zyka Niemieckiego, ktry obchodzony jest pod has?em Deutsche Sprache Sprache der Ideen / J?zyk Niemiecki J?zykiem pomys?w, odby?o si? w Walcach

1. Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego

organizowane przez PG w Walcach oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego w Opolu. Na dyktando przyby?o 168 uczniw z 17 szk? podstawowych, 15 gimnazjalnych i 10 szk? ?rednich oraz 50 opiekunw.

Patronat honorowy nad dyktandem obj?? Marsza?ek Wojewdztwa Pan Jzef Sebesta, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Pan Peter Eck, Instytut Goethego w Krakowie i Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata. Teksty dyktand dla ka?dej kategorii wiekowej zosta?y przygotowane i by?y czytane przez  Pana Martina Cichonia przewodnicz?cego naszego Jury - metodyka i fachowca, kierownika sekcji niemieckiej Regionalnego Centrum Kszta?cenia J?zykw Obcych. Mamy nadziej?, ?e b?dzie to cykliczna impreza wysokiej rangi promuj?ca j?zyk niemiecki, b?d?ca motywacj? dla ucznia i nauczyciela, a przede wszystkim alternatyw? dla ucznia, ktrego umiej?tno?ci z zakresu s?uchania i pisania s? dobrze opanowane. Wyniki uka?? si? ko?cem pa?dziernika na stronie internetowej gimnazjum i stowarzyszenia: www.opole.deutsch.info.pl

Koordynator przedsi?wzi?cia

Agata Makiola nauczyciel j. niemieckiego w PG Walce

i prezes PSNJN o/Opole

Regulamin w formacie *.pdf - REGULAMIN.pdf

 

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 17:47
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data