• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2016

Email Drukuj PDF

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? informujemy, i?  ni?ej wymienione osoby to laureaci VII Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego, ktrych wraz z nauczycielami lub rodzicami zapraszamy na uroczyst? gal? wr?czenia nagrd w dniu 22 listopada o godz. 10.00. do Gminnego O?rodka Kultury w Walcach.

U?miechU?miechU?miech Serdecznie gratulujemy!!! U?miechU?miechU?miech

Uwaga! Kolejno?? nazwisk nie ?wiadczy o zaj?tym miejscu!!!

Informacje o ilo?ci b??dw innych uczestnikw b?d? przesy?ane na adres poczty elektronicznej tylko osobom zainteresowanym pisz?cym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Laureaci szk? podstawowych:

Golla Kerstin - Zesp? Szk? w Solarni
Szczepanek Alexander - PSP im. Josepha von Eichendorffa w Walcach
Dzumla Franciszka - PSP nr 28 im. Sw. Wojciecha w Opolu
Pordzik Aleksandra i Skowronek Sara - Zesp? Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Laureaci szk? gimnazjalnych:

Fronia Karolina - PG im. Ks. Hugo Kwiotka w Prszkowie
Quaschniok-Quade Marcel - Zesp? Szk? w Ozimku
Posor Kathrin - PG Nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie
W?grzynowska Patrycja - Zesp? Szkolno-Przedszkolny w D?bskiej Ku?ni
Poliwoda Karolina - PG nr 10 w Opolu
Szczepanek Sarina - PG w Walcach
Szczepaniak Margarethe - PG nr 10 w Opolu
Lisson Joanna- Zesp? Szkolno - Przedszkolny w ??czniku

Laureaci szk? ?rednich:

Cedzich Dominika Zesp? Szk? ?eglugi ?rdl?dowej w Ko?lu
Schindzielors Nadine, Bonk Wiktoria, ?wita?a Paulina i Przywara Gregor Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II im. Marii Konopnickiej w Opolu

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 13:57
 

VII WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

VII Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego ju? za nami, a w zasadzie tylko dzie? roboczy dyktanda, na ktre przyjecha?o 190 uczniw z ca?ego wojewdztwa opolskiego. W sumie w tym roku wyzwanie pisania dyktanda podj??o: 64 uczniw z 21 szk? podstawowych, 96 uczniw z 27 szk? gimnazjalnych oraz 30 uczniw reprezentuj?cych szko?y ?rednie, a to wszystko dzi?ki stu nauczycielom, ktrzy zmotywowali, przygotowali, a tym samym wpisali si? w histori? naszego dyktanda. 

Poprawiony: piątek, 28 października 2016 12:37 Więcej…
 

HARMONOGRAM VII DYKTANDA 2016

Email Drukuj PDF

VII WIELKIE WOJEWDZKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Harmonogram pisania - 18 pa?dziernika 2016 roku

 • >>> 192 uczestnikw
 • >>>  21 szk? podstawowych
 • >>>  27 szk? gimnazjalnych
 • >>>    7 szk? ?rednich
 • >>>  100 nauczycieli przygotowuj?cych


SZKO?Y PODSTAWOWE

I Tura - godzina pisania  10.00 -10.30 /37 uczestnikw/

 1. PSP Bro?ec /5 uczestnikw/
 2. PSP Walce /5uczestnikw/
 3. PSP w Da?cu /5 uczestnikw/
 4. Zesp? Przedszkolno Szkolny w Go?ci?cinie /1 uczestnik/
 5. SP w Dobrej /3 uczestnikw/
 6. PSP im. J.W. von Goethe w K?dzierzynie Ko?lu /5 uczestnikw/
 7. PSP nr 28 im. ?w. Wojciecha w Opolu /4 uczestnikw/
 8. PSP nr 1 w Zdzieszowicach /2 uczestnikw/
 9. PSP w ?anach /1 uczestnik/
 10. Zesp? Szkolno Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej /5 uczestnikw/
 11. SP Biedrzychowice /1 uczestnik/


II Tura  -  godzina pisania  10.45 -11.15 /27 uczestnikw/

 1. PSP nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie /4 uczestnikw/
 2. Niepubliczna Szko?a Podstawowa w Dytmarowie /3 uczestnikw/
 3. SP nr 1 im. Obro?cw Westerplatte w Opolu  /3 uczestnikw/
 4. Zesp? Przedszkolno Szkolny w Pokrzywnicy /2 uczestnikw/
 5. Zesp? Szk? w Solarni /2 uczestnikw/
 6. Zesp? Szkolno Przedszkolny nr 3 w D?bskiej Ku?ni /1 uczestnik/
 7. PSP nr 2 im. Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie /4 uczestnikw/
 8. Szko?a Podstawowa w Ligocie Turawskiej /2 uczestnikw/
 9. ZSP Krnica /5 uczestnikw/
 10. PSP Landzmierz /1 uczestnik/


GIMNAZJA

I Tura -  godzina pisania   11.30 - 12.00 /50 uczestnikw/

 1. Gimnazjum w Strzeleczkach /5 uczestnikw/
 2. Zespl Szkolno Przedszkolny w D?bskiej Ku?ni /2 uczestnikw/
 3. Zesp? Szk? w Gogolinie -  PG im. Alberta Einsteina /5 uczestnikw/
 4. PG im. Jana Paw?a II w Dobrodzieniu /5 uczestnikw/
 5. Zesp? Szk? w Ozimku /3 uczestnikw/
 6. PG im. Krla Jana Kazimierza w G?ogwku  /5 uczestnikw/
 7. Zesp? Szk? w Solarni /4 uczestnikw/
 8. PG nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie /5 uczestnikw/
 9. PG im. W?adys?awa Planetorza w Cisku /2 uczestnikw/
 10. Zesp? Przedszkolno Szkolny w Baborowie /2 uczestnikw/
 11. PG  im. Jana Paw?a w Biadaczu /5 uczestnikw/
 12. PG w Bia?ej /5 uczestnikw/
 13. PG w Prszkowie /2 uczestnikw/


Gimnazja  II tura -  godzina pisania  12.15 -12.45 /48 uczestnikw/

 1. Zesp? Gimnazjalno Szkolno Przedszkolny w Go?ci?cinie /4 uczestnikw/
 2. PG im. ?w. Franciszka w Le?nicy /5 uczestnikw/
 3. PG im. ?w. Jacka Odrow??a w Izbicku /3 uczestnikw/
 4. PG nr 1 w Kluczborku /1 uczestnik/
 5. PG nr 3 im. Jana Paw?a II w Kluczborku /5 uczestnikw/
 6. Zesp? Szkolno Przedszkolny w ??czniku /3 uczestnikw/
 7. PG w Walcach /5 uczestnikw/
 8. PG nr 10 w Opolu /5 uczestnikw/
 9. PG im. Johanessa Nuciusa w Jemielnicy /5 uczestnikw/
 10. PG im. Stefana Wyszy?skiego w Komprachcicach /3 uczestnikw/
 11. PG w Rad?owie /1 uczestnik/
 12. Gminny Zesp? Szk? w Tu?owicach /1 uczestnik/
 13. PG w ?elaznej /4 uczestnikw/
 14. PG w Tarnowie Opolskim /3 uczestnikw/


SZKO?Y ?REDNIE

Godziny pisania dyktanda: 13.00 -13.30 /30 uczestnikw/

 1. I LO w Kluczborku /5 uczniw/
 2. Zesp? Szk? Elektrycznych w Opolu /3 uczniw/
 3. Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II z Oddz. Dwuj?zycznymi w Opolu /5 u./
 4. I LO w K?dzierzynie Ko?lu im. H. Sienkiewicza /4 uczestnikw/
 5. Zesp? Szk? Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem /3 uczestnikw/
 6. Zesp? Szk? ?eglugi ?rdl?dowej w K?dzierzynie Ko?lu /5 uczestnikw/
 7. Zespl Szk? w Gogolinie LO  im KEN /5 uczestnikw/
Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 13:36
 

Email Drukuj PDF

Szanowni Dyrektorzy

Drodzy Nauczyciele j?zyka niemieckiego

W roku 2010 obchodzili?my Rok J?zyka Niemieckiego pod has?em

Deutsche  Sprache - Sprache der Ideen" - "J?zyk niemiecki - J?zykiem pomys?w"

Nawi?zuj?c do has?a zainaugurowali?my

Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego,

ktre cyklicznie odbywa si? ju? od sze?ciu lat ka?dego roku dla wszystkich etapw

nauczania w naszym wojewdztwie.

Tegoroczne VII Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego,

odb?dzie si? 18 pa?dziernika 2016 roku w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach.

Liczby uczniw oraz szk? bior?cych udzia? w poprzednich edycjach s? dowodem, i?

warto podejmowa? trud organizacji tak du?ego przedsi?wzi?cia na skal? wojewdzk?,

aby umo?liwi? wykazanie si? umiej?tno?ci? pisania dyktanda w j?zyku niemieckim

oraz zmotywowa? do dalszej pracy nad poprawnym pisaniem.

Dyrektorw prosimy o umo?liwienie wzi?cia udzia?u

w naszym dyktandzie

a nauczycieli serdecznie zapraszamy

do przygotowania i zach?cenia swoich uczniw

do nowej przygody z j?zykiem niemieckim.

Z powa?aniem Organizatorzy:

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach mgr Anna Morawiec

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego

Oddzia? w Opolu mgr Agata Makiola

Za??czniki do pobrania:

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 20:09
 

ZAPRASZAMY NA VII WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na VII WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO, ktre odb?dzie si? 18 pa?dziernika 2016 roku w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach.

Wszelkie informacje w zak?adce:

>>>KONKURSY/DYKTANDO/2016<<<

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 18:49
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data