• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2015

Email Drukuj PDF

W poniedzia?ek 16 listopada 2015 roku odby?a si? gala wie?cz?ca VI edycj? dyktanda, na ktr? przybyli zaproszeni laureaci, ich dyrektorzy, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji wspieraj?cych nasze przedsi?wzi?cie jako patronaty honorowe oraz sponsorzy, dzi?ki ktrym mogli?my zakupi? wspania?e nagrody, ktre zosta?y przyznane pierwszym pi?ciu miejscom w ka?dej kategorii wiekowej. W gali uczestniczyli rwnie? nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum.


Poprawiony: sobota, 21 listopada 2015 11:30 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Organizatorzy VI Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego

serdecznie zapraszaj? laureatw wraz z nauczycielami lub rodzicami na gal? rozdania nagrd,

ktra odb?dzie si?

16 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach.

Poni?ej znajduje si? lista laureatw. Informujemy, ?e kolejno?? nie ?wiadczy o miejscu, a nagrody nie b?d? wysy?ane poczt?. Prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczysto?? drog? poczty elektronicznej lub telefonicznie: 774660112 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszystkim serdecznie gratulujemy wspania?ych wynikw!

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 15:59 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

19 pa?dziernika odby? si? dzie? roboczy naszego dyktanda, organizowanego ju? po raz szsty przez Publiczne Gimnazjum w Walcach i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego. Do dyktanda zg?oszonych zosta?o 184 uczniw, ktrzy pisali w trzech r?nych kategoriach, trzy r?ne teksty dopasowane stopniem trudno?ci do etapu edukacyjnego.  Szko?y podstawowe reprezentowa?o 18 szk? i 59 uczniw pisa?o w tej kategorii, gimnazja reprezentowa?y 24 szko?y i 86 uczniw oraz 39 uczniw z 8 szk? ?rednich. Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich prac, ktre pozwoli wy?oni? 15 laureatw po pi?ciu w ka?dej kategorii. Oko?o 10 listopada poznamy list? najlepszych, ktrych zaprosimy na gal? po odbir nagrd 16 listopada.

Serdecznie dzi?kujemy za udzia? i trzymamy kciuki.

Poprawiony: środa, 11 listopada 2015 06:34 Więcej…
 

HARMONOGRAM DYKTANDA 2015

Email Drukuj PDF

Poni?ej zamieszczamy harmonogram pisania dyktanda. Przypominamy, ?e dyktando odb?dzie si? w Gminnym O?rodku Kultury (ul. Opolsk? 23A). Mapa dojazdu w zak?adce dyktando. Do zobaczenia w poniedzia?ek.

>>> HARMONOGRAM DYKTANDA <<<

Poprawiony: czwartek, 15 października 2015 12:40
 

Email Drukuj PDF

Temat przewodni VI Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego: "Gedichte und Reime".

Poni?ej teksty prbne do pobrania.


Poprawiony: czwartek, 08 października 2015 18:58
 

Email Drukuj PDF

Szanowni Dyrektorzy

Drodzy Nauczyciele j?zyka niemieckiego

W roku 2010 obchodzili?my Rok J?zyka Niemieckiego pod has?em

Deutsche Sprache Sprache der Ideen -

J?zyk Niemiecki J?zykiem pomys?w.

Nawi?zuj?c do has?a zainaugurowali?my

Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego,

ktre cyklicznie odbywa si? ju? od pi?ciu lat ka?dego roku

dla wszystkich etapw nauczania w naszym wojewdztwie.

Tegoroczne VI Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego,

odb?dzie si? 19.10.2015 roku w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach.

Patronat honorowy nad dyktandem obj?li:

Pose? na Sejm RP Pan Ryszard Galla,

Marsza?ek Wojewdztwa Opolskiego Pan Andrzej Bu?a,

Opolski Kurator O?wiaty Pani Halina Bilik,

Konsul RFN w Opolu Pani Sabine Haake,

Instytut Goethego w Krakowie,

Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik

oraz Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata.

Patronat merytoryczny: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Liczby uczniw oraz szk? bior?cych udzia? w poprzednich edycjach s? dowodem, i?

warto podejmowa? trud organizacji tak du?ego przedsi?wzi?cia na skal? wojewdzk?,

aby umo?liwi? wykazanie si? umiej?tno?ci? pisania dyktanda w j?zyku niemieckim

oraz zmotywowa? do dalszej pracy nad poprawnym pisaniem.

Dyrektorw prosimy o umo?liwienie wzi?cia udzia?u w naszym dyktandzie,

a nauczycieli serdecznie zapraszamy

do przygotowania i zach?cenia swoich uczniw

do nowej przygody z j?zykiem niemieckim.

Z powa?aniem Organizatorzy:

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach mgr Anna Morawiec

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego oddzia? w Opolu

mgr Agata Makiola


Za??czniki do pobrania:Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2015 08:16
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data