• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

POKA? J?ZYK

Email Drukuj PDF

Poka? J?zyk!!!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach, a mianowicie Karolina Machura, Wiktoria Siersze?, Rafa? Osieka i Piotr Bernardt przyst?pili do konkursu "Poka? J?zyk", zorganizowany przez Pos?ank? Danut? Jaz?owieck?. Celem konkursu by?o propagowanie nauki j?zykw obcych na Opolszczy?nie. Zadaniem uczestnikw by?o dopisanie i wykonanie zwrotki do zaproponowanego przez Europos?ank? utworu. Dwadzie?cia osiem zespo?w z ca?ej Opolszczyzny rywalizowa?o w muzycznym konkursie. Pomimo, i? zespo?owi Panda Squad nie uda?o si? dosta? do fina?owej "dziesi?tki" jury z Pani? Pose? Danut? Jaz?owieck? na czele zdecydowa?o si? wyr?ni? 6 zespo?w , ktre wykaza?y si? ?wietn? znajomo?ci? j?zyka angielskiego, a ich praca cechowa?a si? wysokimi walorami j?zykowymi. I to w?a?nie nasi uczniowie znale?li si? w?rd wyr?nionych zespo?w. Cieszymy si? ogromnie z sukcesu naszych uczniw

Wyr?nione zespo?y:

Atomowe Mrwki z Opola,

Monster Beats z Ozimka,

Panda Squad z Walec,

Splendid Teenagers z Paw?owiczek,

Stuntman z Opola,

Wild Chestnuts z K?dzierzyna-Ko?la.


wi?cej informacji na http://www.jazlowiecka.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci

Opracowa?a nauczycielka j. angielskiego Maryana Matviyv opiekunka zespo?u

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 12:52
 

WYNIKI KONKURSU J?ZYKA NIEMIECKIEGO ETAP MIEJSKO- GMINNY

Email Drukuj PDF

Wykaz uczestnikw eliminacji miejsko-gminnych wed?ug ilo?ci uzyskanych punktw 01.02.2012r.:

Lp

Imi? i nazwisko

ucznia

Kl.

Ilo??

uzyskanych

punktw

Ilo??

uzyskanych punktw

w %

Nazwa, adres, telefon szko?y

1

Piotr Herud

FINALISTA

2a

58,5

86,02%

PG w Walcach

2

Dawid Kozany

3b

56

82,35%

Gimnazjum w Strzeleczkach

3

Patrycja Spa?ek

3b

52,5

77,20%

Gimnazjum w Strzeleczkach

4

Sara Bieniek

3c

49

72,05%

Gimnazjum w Strzeleczkach

5

Julia Kudla

2a

49

72,05%

Gimnazjum w Strzeleczkach

6

Anna Herud

1b

48,5

71,32%

PG w Walcach

7

Betina Kubiczek

2a

48

70,58%

Gimnazjum w Strzeleczkach

8

Sandra Pelka

3c

47,5

69,85%

PG w Walcach

9

Patryk Wieczorek

2a

46,5

68,38%

PG w Walcach

10

Romina Jasik

3b

45,5

66,91%

PG w Walcach

11

Alicja Barysz

2b

44,5

65,44%

PG w Walcach

12

Magdalena Gajda

3a

44

64,70%

PG w Walcach

13

Paulina Zwior

2a

44

64,70%

PG w Walcach

14

Simona Nowak

2b

42

61,76%

PG w Walcach

15

Karolina Krl

2a

40,5

59,55%

Gimnazjum w Strzeleczkach

16

Tomasz Maicher

2c

39,5

58,08%

PG w Walcach

17

Micha? B?czek

3c

38

55,88%

Gimnazjum w Strzeleczkach

18

Sandra Jalowy

2a

37

54,31%

PG w Walcach

19

Iwona Lubasi?ska

3b

37

54,31%

Gimnazjum w Strzeleczkach

20

Izabela Bonczek

1b

36,5

53,67%

PG w Walcach

21

Kamil Suchan

3b

36

52,94%

Gimnazjum w Strzeleczkach

22

Dawid Grzesik

2b

35

51,47%

PG w Walcach

23

Pawe? Wrzeciono

2c

34,5

50,73%

Gimnazjum w Strzeleczkach

24

Alan Kocik

3b

15,5

22,79%

Gimnazjum w Strzeleczkach


Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:34
 

KONKURS BIOLOGICZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 16 lutego 2012 roku w Publicznym Gimnazjum Walcach odby? si? Konkurs Biologiczny.

Oto wyniki:

1 miejsce Piotr Burczyk 38/40p.

2 miejsce Micha? Kute? 30/40p. i Wojciech Grosz 30/40p.

3 miejsce Marek Zwierz 27/40p. i Piotr Herud 27/40p.

Serdecznie GratulujemyPuszcza oczko

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:32
 

KONKURS POLONISTYCZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 11 stycznia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Walcach odby? si? konkurs j?zyka polskiego.

Poni?ej przedstawiamy wyniki:

Wiktoria Siersze? klasa 3c, 33p, PG Walce

Karolina Machura klasa 3c, 30p, PG Walce

Romina Jasik klasa 3b, 26p, PG Walce

Nadia Malkowska klasa 3c, 25p, PG Walce

Dawid Kozany klasa 3, 21p, Gimnazjum w Strzeleczkach

Natalia Kopitza klasa 3b, 21p, PG Walce

Piotr Bernardt klasa 3c, 20p, PG Walce

Karolina Suchan klasa 3a, 20p, PG Walce

Piotr Herud - klasa 2a, 19p, PG Walce

Micha? Ku?e? klasa 3, 18p, Gimnazjum w Strzeleczkach

Sara Zimnik klasa 2, 17p, Gimnazjum w Strzeleczkach

Wojciech Grosz klasa 3, 15p, Gimnazjum w Strzeleczkach

Anna Spicka - klasa 3, 13p, Gimnazjum w Strzeleczkach

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!U?miech

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:33
 

KONKURS FIZYCZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 07.02.2012r. odby? si? Wojewdzki Konkurs Fizyczny.

Oto wyniki:

1 miejsce Nadia Malkowska kl. IIIc, Piotr Bernardt kl. IIIc, Wojciech Grosz- PG Strzeleczki

2 miejsce Rafa? Osieka kl. IIIc

3 miejsce Dawid Kozany- PG Strzeleczki

4 miejsce Jakub Kukek- PG Strzeleczki

Serdecznie gratulujemy! U?miech

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:33
 

KONKURS CHEMICZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 10.02.2012r odby? si? XII Wojewdzki Konkurs Chemiczny, etap miejsko-gminny. W tym konkursie udzia? wzi??o 11 uczestnikw. m.in:

1 miejsce Alicja Barysz kl. IIb

2 miejsce Wiktoria Siersze? kl. IIIc i Micha? Kute? kl. III z Strzeleczek

3 miejsce Nadia Malkowska kl. IIIc

4 miejsce Romina Jasik kl. IIIb

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:32
 

FINA? KONKURSU

Email Drukuj PDF

Dnia 11 marca uczniowie naszej szko?y b?d? reprezentowa? nas na finale konkursu PSNJN w Warszawie. Oto oni :

Pelka Sandra

Wieczorek Patryk

Barysz Alicja

Zwior Paulina

Burczyk Piotr

Grzesik Dawid

Herud Piotr

Herud Anna

Norek Tomasz

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:36
 

KONKURS NA NAJPI?KNIEJSZEGO KOTA

Email Drukuj PDF

KONKURS NA NAJPI?KNIEJSZEGO KOTA!


Z okazji zbli?aj?cego si? ?wi?ta naszych czworonogich pupili, zapraszamy wszystkich do wzi?cia udzia?u w konkursie... Zabawa b?dzie polega?a na zrobieniu, a nast?pnie przyniesieniu do szko?y zdj?? waszego kota. Mog? to by? zdj?cia ?mieszne, ale tak?e pokazuj?ce atrakcyjno?? zwierzaka.


Zdj?cia przyjmujemy do 14.02.2012 r.

Prosimy poda?:

1. Imi? w?a?ciciela

2. Wiek i imi? kota

3. Rasa kota (mo?e by? te? nierasowy)


 • O wi?cej informacji prosimy pyta? p. Danut? Bonisch, Paulin?, Anet? oraz Paulin? z kl. II c.


Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 13:35
 

KONKURS CHEMICZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 22.11.2011r. odby? si? szkolny etap konkursu chemicznego. Dalej dostali si? nast?puj?cy uczniowie:

Alicja Barysz klasa - 2b

Wiktoria Siersze? - 3c

Romina Jasik - 3b

Nadia Malkowska - 3c

Poprawiony: czwartek, 08 grudnia 2011 13:53
 

KONKURS CHEMICZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 22.11.2011r. odby? si? szkolny etap konkursu chemicznego. Dalej dostali si? nast?puj?cy uczniowie:

Alicja Barysz - 2b

Wiktoria Siersze? - 3c

Romina Jasik - 3b

Nadia Malkowska - 3c

Poprawiony: piątek, 03 lutego 2012 13:32
 

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O HIV I AIDS

Email Drukuj PDF

Dnia 25.11.2011r. odby? si? szkolny etap wiedzy o HIV i AIDS. Pierwsze miejsca zaj?li :

Patrycja Barto? -3a

Simona Nowak -2a

Piotr Burczyk -3a

Etap powiatowy odby? si? 28.11.2011r. Nasi uczniowie zaj?li nast?puj?ce miejsca:

Patrycja Barto? - 2 miejsce

Piotr Burczyk 2 miejsce

Simona Nowak 3 miejsce

Poprawiony: piątek, 03 lutego 2012 13:33
 


Strona 10 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data