• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

WYNIKI KONKURSU FIZYCZNEGO ETAP MIEJSKO-GMINNY

Email Drukuj PDF

Dnia 14 lutego 2013 roku w Strzeleczkach odby? si? miejsko-gminny etap Konkursu Fizycznego.


WYNIKI:

1 miejsce: Barysz Alicja PG Walce

2 miejsce: Walczyk Daniel PG Walce

3 miejsce: ?ali?ski Jakub PG Walce

Zimnik Sara PG Strzeleczki

Wilim Mateusz PG Strzeleczki


POZOSTA?E MIEJSCA:

Gajda Weronika,Mierzwa Aleksandra,Krl Karolina PG Strzeleczki,Malkowski Pawe?,Stachowiak Kaja PG Strzeleczki,Donitza Dagmara

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2013 14:29
 

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Email Drukuj PDF

Dnia 20 lutego 2013 r. w naszym gimnazjum odby? si? miejsko - gminny etap konkursu matematycznego.

Oto wyniki:

1. miejsce: Piotr Herud - PG Walce

2. miejsce: Marta Kalisz - PG Walce

3. miejsce: Kamil Walczyk - PG Walce


Pozosta?e wyniki:

Zimnik Sara, Karolina Krl, Beata Dziallek, Sebastian Nie?wiec, Mateusz Wilim, Bart?omiej Zielonka.

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2013 14:29
 

WYNIKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ETAP MIEJSKO-GMINNY

Email Drukuj PDF

Dnia 13 lutego 2013 odby? si? miejsko-gminny etap konkursu geograficznego.

Oto wyniki:

1 miejsce: Piotr Herud - PG Walce

2 miejsce: Adam Pawliczek - Gimnazjum Strzeleczki

3 miejsce: Aleksandra Mierzwa - Gimnazjum Strzeleczki


Pozosta?e miejsca:

Sara Zimnik,Kamil Walczyk,Sebastian Nie?wiec,Wiktoria Kocula.

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2013 14:30
 

WYNIKI KONKURSU BIOLOGICZNEGO ETAP MIEJSKO-GMINNY

Email Drukuj PDF

Dnia 15 lutego 2013 odby? si? w Strzeleczkach miejsko-gminny etap konkursu biologicznego.

Oto wyniki:

1 miejsce: Alicja Barysz - PG Walce

2 miejsce: Piotr Herud - PG Walce

3 miejsce: Adam Pawliczek - Gimnazjum Strzeleczki i Sandra Jalowy - PG Walce


Pozosta?e miejsca:

Karolina Krl,Kamila Prchnicka,Sandra Janocha,Kamila Ficek.

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2013 14:29
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Email Drukuj PDFOG?OSZENIE!


Chcieli?my Was serdecznie zaprosi? do wzi?cia udzia?u w konkursie fotograficznym organizowanym przez samorz?d szkolny.


ZAPREZENTUJCIE SWJ TALENT!


Nie przegapcie tej cennej szansy na zaprezentowanie swoich fotografii szerszemu gronu

odbiorcw i dajcie sobie szans?,by wygra? ma?e nagrody!


NA KONKURS MO?NA ZG?ASZA? DWA RODZAJE ZDJ??:


1. Zdj?cia portretowe (np. przyjaciel, osoba bliska)

2. Zdj?cie prezentuj?ce szybko przemijaj?ce chwile, wydarzenia, zjawiska (np. spadaj?cy li??, kropla deszczu, spojrzenia)


KA?DY MO?E WZI?? UDZIA?!


Prace prosz? zg?asza? od dnia 20.02-28.02.2013r.

do Julii Gajda kl. 2a lub Jessicy Konicke kl. 2c.


alt

Poprawiony: wtorek, 19 lutego 2013 13:22
 

WYNIKI KONKURSU J?ZYKA ANGIELSKIEGO ETAP MIEJSKO-GMINNY

Email Drukuj PDF

Dnia 23 stycznia 2013 odby? si? miejsko-gminny etap Konkursu J?zyka Angielskiego dla gimnazjum.

Oto wyniki:

1 miejsce: Alicja Barysz - PG Walce

2 miejsce: Tomasz Norek - PG Walce

3 miejsce: Aleksander Jasik - PG Walce


Pozosta?e miejsca:

Kamila Ficek,Sara ZimnikDawid Grzesik,Anna Herud,Sandra Janocha,Daniela Muc,Diana Nowak,Damian Mizielski,Jennifer Piecha,Bart?omiej Zielonka,Dominika Drescher .

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2013 14:31
 

Email Drukuj PDF

22 lutego 2013 roku odby? si? etap gminny Wojewdzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego dla Gimnazjalistw, w ktrym bra?o udzia? 21 uczniw. Nasze gimnazjum reprezentowa?o
w Strzeleczkach 10 uczniw. Piotr Herud z klasy 3a zaj?? pierwsze miejsce 96,5 % punktacji, Anna Herud z klasy 2b zaj??a drugie miejsce 90 % i oboje zakwalifikowali si? do fina?u. Nast?pnie czwarte miejsce ex aequo zaj?li Patryk Wieczorek z klasy 3a - 80,6%
i Paulina Zwior z klasy 3a 80,6%. Kolejne miejsca to: pi?te Dawid Grzesik kl. 3b 76,2%, sidme Tomasz Maicher kl. 3c 73, 75%, dziewi?te Izabela Bonczek kl. 2b 72,7%, dziesi?te David Makiola kl. 1a 71,2%, jedenaste Julia Tomeczek 65, 3%
i siedemnaste Andrea Kern kl. 1a 48%.

Serdecznie zwyci?zcom GRATULUJEMY i trzymamy kciuki za finalistw.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2013 13:39
 

KONKURS HISTORYCZNY

Email Drukuj PDF

Dnia 18 stycznia 2013 r. odby?y si? szkolne eliminacje Gminnego Konkursu Historycznego.

WYNIKI KONKURSU:

1. Piotr Herud IIIa 49 p. - 87,5 % PG Walce

2. Wiktoria Kocula IIc 34 p. - 60,7 % PG Walce

3. Sara Zimnik III 32 p. 57,14 % PG Strzeleczki

Zwyci?zca Piotr Herud zakwalifikowa? si? do fina?u wojewdzkiego.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY.U?miech

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2013 11:08
 

KONKURS- "AUSTRIA - KRAJ I MIESZKA?CY"

Email Drukuj PDF


Piotr Herud z klasy 2a zosta? finalist? XV konkursu o Austrii "Austria - kraj i mieszka?cy" organizowanego przez Bibliotek? Austriack? w Opolu. Zakwalifikowa? si? do fina?u jako jeden z 16 finalistw, spo?rd 570 uczniw z 30 szk? nie tylko z wojewdztwa opolskiego.

Podczas fina?u, ktry odby?o si? 27 marca w Opolu,odpowiada? na pytania zadane przez komisj? konkursow? i przedstawi? przygotowan? prezentacj? o miejscu, a w zasadzie grze, ktra go podczas pobytuw Austriimocno zafascynowa?a. Oczarowa? komisj? swoj? prezentacj?, ktra zosta?a nagrodzona wyr?nieniem.

Serdecznie Piotrowi gratulujemy!

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 12:14
 

Email Drukuj PDF

D?ugie przygotowania do jubileuszowego fina?u XOglnopolskiego Konkursu J?zyka Niemieckiego dla Gimnazjalistw dobieg?y ko?ca. To w?a?nie wczoraj 18 marca, po d?ugiej i m?cz?cej podr?y do Warszawy, poniewa? uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach wyjechali o 1.00 w nocy i wrcili do domw krtko przed p?noc?, zmierzyli swoje j?zykowe umiej?tno?ciz innymi finalistami z ca?ej Polski. Do warszawskiego Instytutu Goethego przyby?o 95 finalistw, 42 z woj. opolskiego i w tym 8 uczniw z Publicznego Gimnazjum w Walcach /ze 102 zakwalifikowanych/. Krtko przed godzin? 10.00 zostali przywitani zarwnoprzez koordynatork? konkursu w imieniu organizatora -Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli J?zyka Niemieckiego, jak rwnie? przez dyrektora Instytutu Goethego pana Georga Blochmanna i pani? Jan? Orlowski reprezentuj?c? Ambasad? RFN w Warszawie. Wszyscy uroczy?cie powitali finalistw ?ycz?c im sukcesu, a pani Orlowski przyby?a jeszcze dodatkowo z zaproszeniem dla laureatw konkursu, poniewa? uroczyste rozdanienagrd odb?dzie si? 11 maja br. w Ambasadzie RFN w Warszawie. Od 10.00 przez 90 min. zmagali si? z zagadnieniami cz??? pisemnej, ktra zawiera?a pytania do tekstu s?uchanego, czytanego i gramatyki, jak rwnie? 10 pyta? z realioznastwa Austrii, ktra w tegorocznej edycji reprezentowa?a kraje niemieckoj?zyczne. Nast?pnie mia?a miejsce chwila odpoczynku na ?wie?ym powietrzu w centrum pi?knej i s?onecznej stolicy, po ktrej nast?pi?a cz??? ustna.

Podczas cz??ci ustnej uczniowie prezentowali swoje j?zykowe umiej?tno?ci przed sze?cioma komisjami. Komisje sk?ada?y si? z pracownikw Instytutu Goethego i Komisji Konkursowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego. Ka?dy z uczniw wchodzi? do wyznaczonej sali, wed?ug wcze?niej podanej kolejno?ci i losowa? zestawy pyta? sk?adaj?ce si? z obrazka, ktry trzeba by?o zinterpretowa? oraz pytania tematycznego, w ktrym nale?a?o wykaza? si? umiej?tno?ci? argumentacji. Oczywi?cie musieli si? jeszcze godnie przedstawi? i krtko o sobie co? opowiedzie?.

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 12:11
 

KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO

Email Drukuj PDF

Dnia 20.02.2012r.

odby? si? Wojewdzki Konkurs J?zyka Angielskiego

etap gminny.

1 miejsce Jasik Aleksander IC

32/50

PG Walce

2 miejsce Wojciech Grosz

30/50

PG Strzeleczki

3 miejsce Karolina Machura III C

29,5/50

PG Walce

3 miejsce Wiktoria Siersze? III C

29,5/50

PG Walce

Serdecznie gratulujemy!

Poprawiony: piątek, 16 marca 2012 13:14
 


Strona 9 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data