• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO 2013/2014 - ETAP SZKOLNY

Email Drukuj PDF

1. Marta Kalisz - 25pkt.

1. Kamil Walczyk - 25 pkt.

3. Patryk Wyschka - 23 pkt.

4. Anna Herud - 22 pkt.

5. Tomasz Norek - 21 pkt.

Poprawiony: sobota, 30 listopada 2013 12:10
 

Email Drukuj PDF

W tym roku zadaniem klas by?o przygotowanie stoisk prezentuj?cych wylosowany kraj zarwno pod wzgl?dem kulinarnym, j?zykowym i krajoznawczym. Mo?na by?o posili? si? specja?ami z krajw europejskich jak np.:  ratatuille, Ksesuppe, czeskie knedle, w?oska pizza, francuskie sery i bagietki, du?ski deser malinowy (ktrego nazw? zna tylko  2c), w?gierskie  leczo  przyprawione prawdziw? ostra w?giersk? papryk?,  po ktrym pragnienie mo?na by?o ugasi? angielsk?  herbat? lub czesk? kofol?. Nadwy?k? kalorii  spalano uciekaj?c przed hiszpa?skim gro?nym bykiem. Nad porz?dkiem  i ?adem panowa?a w?oska mafia. Pod k?tem j?zykowym pojawi?y si?  powitania, nazwy da?, zwroty, quizy oraz krzy?wki w r?nych j?zykach.

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 15:06 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Mi?dzynarodowy konkurs nosz?cy nazw? Die Deutschen und ihre stlichen Nachbarn, nie jest obcy gimnazjalistom z Walc. Ju? po raz czwarty wzi?li?my udzia? w konkursie, ktry organizowany jest cyklicznie co dwa lata przez Bawarskie Ministerstwo Kultury i Nauki, jednak to dzi?ki instytucji Haus des Deutschen Ostens   z  Monachium w konkursie mog? bra? udzia? uczniowie z ca?ej Europy, zw?aszcza wschodniej, gdzie nauczany jest j?zyk niemiecki jako mniejszo?ci narodowej.

Zainteresowani - gotowi na wyzwania uczniowie, rwnie? i w tym roku z ogromn? niecierpliwo?ci? oczekiwali tematyki tegorocznej edycji, ktra przekazana nam zosta?a w styczniu, i to w?a?nie wtedy ruszy?y przygotowywania. Tematyk? przewodni? tegorocznej edycji konkursu, to kraje od Dunaju po Adriatyk. Z daleka od krajw ba?ka?skich nie jest ?atwo znale?? co? stosownego, ciekawego i do opracowania u nas. Ale dla chc?cego nie ma nic trudnego...

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 15:31 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Anna Herud zosta?a laureatk? III miejsca w Oglnopolskim Konkursie J?zykaNiemieckiego dla Gimnazjalistw, o czym informowali?my ju? na naszejstronie. Gala rozdania nagrd odby?a si? 10 czerwca 2013 roku w ambasadzieRFN w Warszawie. Tam Ania odebra?a nagrody i bra?a udzia? w pi?knejuroczysto?ci.

alt

Poprawiony: wtorek, 25 czerwca 2013 09:20 Więcej…
 

OG?OSZENIE

Email Drukuj PDF

OG?OSZENIE


Dnia 17.06.2013r. w naszej szkoleodb?dzie si? turniej warcabw. Wszyscy zg?oszeni uczestnicy proszeni s? o przybycie do biblioteki szkolnej o godz. 9:00. Na zwyci?zcw czekaj? atrakcyjne nagrody.

 

Email Drukuj PDF

27 maja br. w Filharmonii Opolskiej Opolski Wicekurator O?wiaty Pan Rafa? Rippel wr?czy? dyplomy oraz nagrody laureatom wojewdzkich konkursw przedmiotowych dla szk? podstawowych oraz gimnazjw woj. opolskiego. W uroczysto?ci wzi?li rwnie? udzia? przewodnicz?cy oraz cz?onkowie wojewdzkich komisji konkursowych, uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice.


Nasz? szko?? reprezentowali laureaci: Alicja Barysz z klasy 3b, Anna Herud z klasy 2b oraz Piotr Herud z klasy 3aktrym towarzyszy?y nauczycielki i mamy. Alicja i Piotr znale?li si? w gronie laureatw z?otej czternastki czyli zdobyli miano wielokrotnego laureata. Alicja zdoby?a tytu? laureata w konkursach z chemii i biologii, Piotr natomiast z geografii i j?zyka niemieckiego. 

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2013 19:47 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Czwarty zwyci?ski projekt uczniw z Publicznego Gimnazjum w Walcach 2013

Mi?dzynarodowy konkurs nosz?cy nazw? Die Deutschen und ihre stlichen Nachbarn, nie jest obcy gimnazjalistom z Walc. Ju? po raz czwarty wzi?li?my udzia? w konkursie, ktry organizowany jest cyklicznie co dwa lata przez Bawarskie Ministerstwo Kultury i Nauki, jednak to dzi?ki instytucji Haus des Deutschen Ostens z Monachium w konkursie mog? bra? udzia? uczniowie z ca?ej Europy, zw?aszcza wschodniej, gdzie nauczany jest j?zyk niemiecki jako mniejszo?ci narodowej. Zainteresowani - gotowi na wyzwania uczniowie, rwnie? i w tym roku z ogromn? niecierpliwo?ci? oczekiwali tematyki tegorocznej edycji, ktra przekazana nam zosta?a w styczniu, i to w?a?nie wtedy ruszy?y przygotowywania.

Tematyk? przewodni? tegorocznej edycji konkursu, to kraje od Dunaju po Adriatyk. Z daleka od krajw ba?ka?skich nie jest ?atwo wybra? co? stosownego, ciekawego i do opracowania u nas. Ale dla chc?cego nie ma nic trudnego...

alt


Poprawiony: piątek, 24 maja 2013 22:21 Więcej…
 

Email Drukuj PDF


KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIW!!!


Informujemy, ?e uczennica kl. 2a Sandra Klemenz zosta?a laureatk? V edycji Oglnopolskiego Konkursu Wiedzy Spo?ecze?stwie"Demokratus".

W konkursie tym bar?y udzia? rwnie? udzia?: Julia Sado (2b), Magda Kubata (2a) i Izabela Bonczek (2b).

Izabela Bonczek zdoby?a tytu? finalistki.GRATULUJEMY!

Puszcza oczko

Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2013 12:09
 

KONKURSY

Email Drukuj PDF

Nasi uczniowie w wojewdzkich konkursach przedmiotowych wojewdztwa opolskiego 2012/2013r.

Mi?o nam poinformowa?, i? uczniowie naszej szko?y brali udzia? w etapie wojewdzkim konkursw

przedmiotowych z: j?zyka niemieckiego, geografii, matematyki, biologii i chemii, otrzymuj?c tytu? laureata b?d? finalisty.

LAUREACI:

Piotr Herud 3a

Anna Herud 2b

w Wojewdzkim Konkursie J?zyka Niemieckiego dla uczniw gimnazjw woj. opolskiego - 05.03.2013r.

Piotr Herud 3a

w Wojewdzkim Konkursie Geograficznym - 19.03.2013r.

Alicja Barysz 3b

w Wojewdzkim Konkursie Biologicznym - 15.03.2013r.

w Wojewdzkim Konkursie Chemicznym - 22.03.2013r.

FINALI?CI:

Piotr Herud 3a

Marta Kalisz 2c

w Wojewdzkim Konkursie Matematycznym - 20.03.2013r.


Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2013 11:51
 

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szko?y bior? udzia? ju? po raz czwarty w konkursie Die Deutschen und ihre stlichen Nachbarn. W tym roku temat przewodni to kraje od Dunaju po Adriatyk. Jedn? z prac projektowych jest strona, ktr? przygotowa? Piotr Herud. Je?eli interesuj? Ci? ciekawostki z ?ycia Nikoli Tesli to kliknij podany link:

>>> Strona po?wi?cona geniuszowi Nikoli Tesli - wykona? Piotr Herud kl. IIIa <<<

Ma?a wskazwka - potrzebna znajomo?? j?zyka niemieckiego ?yczymy mi?ej lektury!

Poprawiony: środa, 27 marca 2013 07:02
 

WYNIKI KONKURSU CHEMICZNEGO ETAP MIEJSKO-GMINNY

Email Drukuj PDF

Dnia 22 lutego 2013 odby? si? etap miejsko-gminny konkursu chemicznego.

Oto wyniki:

1 miejsce: Alicja Barysz - PG Walce

2 miejsce: Piotr Herud - PG Walce

3 miejsce: Sara Zimnik - Gimnazjum Strzeleczki


Pozosta?e miejsca:

Adam Bieniek,Karolina Krl,Paulina Zwior,Kamila Ficek,Piotr Jzef,Wojciech Olszewski.

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2013 14:28
 


Strona 8 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data