• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

KONKURS J. NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

Lista uczniw zakwalifikowanych doEtapu gminnegoWojewdzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego

(Walce - 26 listopada 2010r.)

1. Herud Piotr 1a
2. Grzesik Dawid 1b
3. Pelka Sandra 2c
4. Wieczorek Piotr 1a
5. Bonczek Rafa? 3a
6. Gajda Magdalena 2a
7. Barysz Alicja 1b
8. Cicho? Rafa? 3a

Etap gminny odb?dzie si? 24 stycznia 2011r. w Strzeleczkach.

Serdecznie gratulujemy!

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2010 08:11
 

KONKURS HISTORYCZNY

Email Drukuj PDF

Wyniki szkolnych eliminacji Konkursu Historycznego

I miejsce Rados?aw Popek 35p. 3c
II miejsce Justyna Dreszer 33,5p. 3a
III miejsce Piotr Herud 33p. 1a

Wy?ej wymienione osoby przechodz? do etapu gminnego.

Poprawiony: środa, 01 grudnia 2010 11:07
 

KONKURS MATEMATYCZNY

Email Drukuj PDF

Wyniki konkursu matematycznego

Eliminacje szkolne - 23.11.2010r.

L.p Nr pracy Liczba punktw Nazwisko i Imi? Klasa
1 4 26 Anita Barton 3c
2 20 25 Magda Kazana 2b
3 24 25 Marcel Czernek 1c
4 10 25 Wiktoria Wyschka 3b
5 11 24 Wiktoria Cicho? 2b
6 27 23 Dawid Dudek 3a
Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2010 08:11
 

KONKURS J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

19 listopada 2010 roku odby? si? w naszym gimnazjum IX OGLNOPOLSKI KONKURS J?ZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTW.

Oto uczniowie zakwalifikowani do etapu tegionalnego w Opolu:

L.p.

Imi? i nazwisko

Klasa

Ilo?? punktw uzyskanych

Ilo?? punktw mo?liwych do zdobycia

1.

Grzesik Dawid

1b

49,5

50

2.

Herud Piotr

1a

49

50

3.

Pelka Sandra

2d

49

50

4.

Wieczorek Patryk

1a

48

50

5.

Bonczek Rafa?

3a

47,5

50

6.

Gajda Magdalena

2a

47

50

7.

Linek Aleksander

3c

47

50

8.

Barysz Alicja

1b

46,5

50

9.

Brzezinka Angelika

3c

46,5

50

10.

Nowak Simona

1b

46

50

11.

Burczyk Piotr

2d

46

50

12.

Namys?o Pawe?

2d

45

50

13.

Cicho? Rafa?

3a

45

50

14.

Jalowy Sandra

1a

45

50

15.

Ociepka Jessica

3c

44,5

50

16.

Pierskalla Anna

2a

44,5

50

17.

Cebula Mateusz

2c

44,5

50

18.

Zwior Paulina

1a

44

50

19.

Bar Aleksander

3b

44

50

20.

Tomeczek Julia

1c

43,5

50

21.

Bia?as Aneta

3c

42,5

50

22.

Machura Karolina

2d

42

50

23.

Wiesner Fabian

2d

42

50

24.

Kipka Romana

3c

42

50

25.

Macho? Maximilian

2c

41

50

26.

Barton Anita

3c

41

50

27.

Dreszer Justyna

3a

39,5

50

28.

Wyschka Wiktoria

3b

39,5

50

29.

Jurczyk Damian

3a

39

50

30.

Pollak Artur

2b

38,5

50

31.

Miczka Dawid

3a

38,5

50

32.

Jasik Romina

2d

38

50

33.

Kleszcz Karolina

3c

38

50

34.

Kawka Patryk

3c

37,5

50

Poprawiony: czwartek, 25 listopada 2010 11:32
 

Konkurs o mniejszo?ci

Email Drukuj PDF

konkursUczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach odpowiedzieli na zaproszenie Pos?a na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Ryszarda Galli i wzi?li udzia? w Wojewdzkim Konkursie Wiedzy o Mniejszo?ci Niemieckiej, ktry wsp?organizowali: Towarzystwo Spo?eczno-Kulturalne Niemcw na ?lasku Opolskim oraz Zwi?zek Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno-Kulturalnych. Etap szkolny konkursu odby? si? w PG w Walcach 4 listopada 2010r., natomiast czwrka najlepszych uczniw konkurowa?a z 55 gimnazjalistami z ca?ej Opolszczyzny podczas fina?u 22 listopada w Dobrzeniu Wielkim. Do fina?u zakwalifikowali si?: Anita Barton, Piotr Herud, Romina Jasik i Nadia Malkowska. Po napisaniu testu, ktry obejmowa? 30 pyta? jednog?o?nie stwierdzili , ?e najwi?cej problemw sprawi?y pytania dotycz?ce stanowisk samorz?dowych, ktre zwi?zane by?y z polityk?. Po sprawdzeniu testw i nerwowym oczekiwaniu szanowne jury og?osi?o, ?e Anita Barton zaj??a indywidualnie II miejsce, natomiast dru?ynowo Publiczne Gimnazjum w Walcach zaj??o I miejsce.

Poprawiony: piątek, 09 grudnia 2011 08:11
 

KONKURS BIOLOGICZNY

Email Drukuj PDF
Lp. Imi? i nazwisko Klasa %
1. Anita Barton IIIc 86,7%
2. Karolina Kleszcz IIIc 86,7%
3. Dawid Dudek IIIa 83,3%
4. Rafa? Cicho? IIIa 76,7%
5. Wiktoria Wyschka IIIb 75,5%
Poprawiony: środa, 01 grudnia 2010 11:08
 

Akcja szklanka mleka.

Email Drukuj PDF

Og?oszenie!!!

Ch?tni na mleko!

Za m-c grudzie? 2010r.

wp?acamy 5,00 z? do dnia 25.11.2010r/czwartek/

u skarbnikw klasowych. Zebrane pieni?dze prosz?

wp?aca? w sekretariacie szko?y.

Mleko dostarczane jest w nast?puj?ce dni:

poniedzia?ek, ?roda, pi?tek.

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2011 12:32
 

Wyniki konkursu o HIV/AIDS

Email Drukuj PDF
Wyniki Konkursu o HIV/AIDS
1. Rafa? Cicho? IIIa 23pkt
Karolina Kleszcz IIIc 23pkt
2. Anita Barton IIIc 22,5pkt

Osoby te wezm? udzia? w Powiatowej Olimpiadzie o HIV / AIDS,

ktra odb?dzie si? 1 grudnia 2010r. w Krapkowicach.


3. Dawid Dudek IIIa 22pkt
Julia Kilisch IIIb 22pkt
DominikKury? IIIa 22pkt


Pozosta?e miejsca do wgl?du u p.A. Rypel-Chrzan.

Poprawiony: czwartek, 25 listopada 2010 11:33
 

Szkolny Konkurs j?zyka angielskiego

Email Drukuj PDF

Wyniki Szkonego Konkursu J?zyka Angielskiego 2010-2011

Najwy?sz? ilo?? punktw uzyskali:

1. Alicja Barysz I B 32/38p.
2. Rafa? Cicho? III A 31/38p.
3 Dawid Grzesik I B 31/38p.
3. Karolina Machura II C 30/38p.


Nast?puj?ce osoby rwniez zakwalifikowa?y si? do konkursu na szczeblu gminnym:

Iwona Suchy II A 29/38p.
Piotr Burczyk II D 29/38p.
Piotr Bernardt II C 29/38p.


GRATULUJEMY!

Poprawiony: piątek, 26 listopada 2010 13:09
 

Wyniki konkursu chemicznego

Email Drukuj PDF

Do etapu miejsko-gminnego konkursu chemicznego zakwalifikowa?y si?:

1) Anita Barton IIIc

2) Rafa? Cicho? IIIa

3) Wiktoria Wyschka IIIb

Poprawiony: czwartek, 25 listopada 2010 11:34
 


Strona 12 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data