• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Pedagog szkolny

Email Drukuj PDF

W ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery (20 - 24 pa?dziernika 2014r.) zapraszam uczniw kl. II - III na

,,Filmowe Poranki

Godzina: 7.20

Miejsce: pracownia historyczna

Zobacz:

 • Na czym polega praca w danym zawodzie?
 • Jakich predyspozycji zawd ten wymaga?
 • Jakie s? jego plusy i minusy?
 • Gdzie zdoby? potrzebne wykszta?cenie?


20.10.2014r. (poniedzia?ek) - Bran?a: Nauka i edukacja.

21.10.2014r. (wtorek) - Bran?a: S?u?ba zdrowia.

22.10.2014r. (?roda) - Bran?a: Komputery i elektronika.

23.10.2014r. (czwartek) - Bran?a: Zarz?dzanie i finanse.

24.10.2014r. (pi?tek) - Bran?a: Przemys? i budownictwo.


Pedagog szkolny

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 23:49
 

PEDAGOG SZKOLNY

Email Drukuj PDF

Pedagog szkolny Danuta Kozio?ek

Zadania pedagoga  szkolnego:

1) prowadzenie bada? i dzia?a? diagnostycznych uczniw, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w celu okre?lenia przyczyn niepowodze? edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwi?zywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniw;

3) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie dzia?a? z zakresu profilaktyki uzale?nie? i innych problemw dzieci i m?odzie?y;

5) minimalizowanie skutkw zaburze? rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r?nych form pomocy w ?rodowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniw;

6) inicjowanie i prowadzenie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo?liwo?ci, predyspozycji i uzdolnie? uczniw;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Poprawiony: środa, 18 lutego 2015 14:18
 


Strona 3 z 3

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data