• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

„My godomy, godej tyż” Zmiana terminu konkursu z czerwcowego na lutowy ładnie się zbiegła z obchodami Dnia Języka Ojczy...

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

30 listopada br. w bibliotece szkolnej nastąpiło podsumowanie projektu czytelniczego pn. Szkolny Festiwal Poezji.Wi...

GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

16 listopada 2017 roku zgromadził w waleckim Gminnym Ośrodku Kultury wielu gości.  O godzinie 9.00 rozpoczęła się u...

 • III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

  środa, 07 marca 2018 13:29
 • SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

  czwartek, 14 grudnia 2017 11:39
 • GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  środa, 06 grudnia 2017 12:59
Pedagog szkolny

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

Email Drukuj PDF

,,EUROPEJSKI  KODEKS  WALKI  Z  RAKIEM”

Podejmowane działania w ramach projektu ,,Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
marzec 2014r. – przystąpienie do projektu;
kwiecień 2014r. – materiały edukacyjne na stronie internetowej szkoły;
30 maja 2014r. – przedstawienie profilaktyczne pt. ,,Sąd nad papierosem”;

Dzień Dziecka na sportowo;

10 października 2014r. – spotkanie koordynatora projektu z przewodniczącymi klas I – III – przedstawienie założeń szkolnego konkursu dot. ,,Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – losowanie punktu  kodeksu;
28 października 2014r. – klasy prezentowały wylosowany punkt kodeksu;
5 listopada 2014r. – przystąpienie uczniów oraz nauczycieli do testu ,,Znam Europejski Kodeks Walki z Rakiem”;
12 listopada 2014r. – oddanie indywidualnych prac plastycznych dot. kodeksu; ocena prac;
12 listopada 2014r. – podsumowanie szkolnego konkursu ,,Europejski Kodeks Walki z Rakiem”.

 Wyniki:

I miejsce klasa 2 a
II miejsce klasa 1 b; 2 b; 3 b; 3 c
III miejsce klasa 1 a

Najwyższy wynik testu: Daria Gach kl. 2 a
Najlepsza praca plastyczna: Tomasz Sado kl. 1 b


Poprawiony: sobota, 22 listopada 2014 10:11 Więcej…
 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Email Drukuj PDF

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (20 - 24 października 2014r.) zapraszam uczniów kl. II - III na

,,Filmowe Poranki”

Godzina: 7.20

Miejsce: pracownia historyczna

Zobacz:

 • Na czym polega praca w danym zawodzie?
 • Jakich predyspozycji zawód ten wymaga?
 • Jakie są jego plusy i minusy?
 • Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie?


20.10.2014r. (poniedziałek) - Branża: Nauka i edukacja.

21.10.2014r. (wtorek) - Branża: Służba zdrowia.

22.10.2014r. (środa) - Branża: Komputery i elektronika.

23.10.2014r. (czwartek) - Branża: Zarządzanie i finanse.

24.10.2014r. (piątek) - Branża: Przemysł i budownictwo.


Pedagog szkolny

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 23:49
 

PEDAGOG SZKOLNY

Email Drukuj PDF

Pedagog szkolny – Danuta Koziołek

Zadania pedagoga  szkolnego:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Poprawiony: środa, 18 lutego 2015 14:18
 


Strona 3 z 3

DZIEŃ DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data