• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Pedagog szkolny

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

Email Drukuj PDF

13 marca 2017r. uczniowie klas trzecich odwiedzili Firm? Bischof+Klein w Walcach. W pierwszej cz??ci spotkania zostali poinformowani o mo?liwo?ci odbywania praktyk zawodowych w nast?puj?cych zawodach: elektryk, elektromechanik, operator  maszyn i urz?dze? do przetwrstwa tworzyw sztucznych, operator urz?dze? przemys?u chemicznego, ?lusarz, drukarz, technik procesw drukowania, technik elektryk. Uczniowie zobaczyli rwnie? jak wygl?da proces produkcyjny i praca na okre?lonych stanowiskach.

Poprawiony: piątek, 24 marca 2017 12:49
 

SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE

Email Drukuj PDF

W dniu 3 lutego 2017r. uczniowie klas trzecich spotkali si? z przedstawicielami firmy KOMET URPOL Sp. z o.o. oraz z Dyrektorem Zespo?u Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie-Ko?lu.

Więcej…
 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

Email Drukuj PDF

11 stycznia 2017r. uczniowie klas trzecich odwiedzili firm? Multiserwis w Krapkowicach.

Więcej…
 

PROFILAKTYKA UZALE?NIE?

Email Drukuj PDF

W dniach 26 27.10.2016r. uczniowie klas I III wzi?li udzia? w zaj?ciach warsztatowych nt. ,,Skutecznej komunikacji z rodzicami.

Poprawiony: niedziela, 13 listopada 2016 12:21 Więcej…
 

LOKALNY RYNEK PRACY

Email Drukuj PDF

21 pa?dziernika 2016 roku uczniowie klas trzecich spotkali si? z doradc? zawodowym z Powiatowego Urz?du Pracy w Krapkowicach p. Iwon? Poce?ujko. Podczas spotkania m?odzie? dowiedzia?a si? jakie s? cechy wsp?czesnego rynku pracy, jak wygl?da rynek pracy w powiecie krapkowickim (najwi?ksi pracodawcy w regionie) oraz pozna?a aktualne oferty pracy.

 

Poprawiony: niedziela, 13 listopada 2016 12:21
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Email Drukuj PDF

Poniedzia?ek  8.00-13.00

Wtorek           9.30-15.30

?roda            8.00-13.00

Czwartek       8.00-13.00

Pi?tek            8.00-12.00

Poprawiony: niedziela, 23 października 2016 14:35
 

Email Drukuj PDF

W dniu 19.10.2016r. (?roda) od godz. 11.00 do godz. 14.00 b?dzie mo?na skorzysta? z porad pracownikw Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krapkowicach (psycholog, pedagog). Prosimy o wcze?niejsz? telefoniczn? rezerwacj? terminu w sekretariacie szko?y.


Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 11:31
 

B?D? AUTOREM SWOJEJ KARIERY!

Email Drukuj PDF

W ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery zapraszam uczniw kl. II III na ,,Filmowe Poranki, czyli projekcj? filmw zawodoznawczych z r?nych bran? zawodowych.

17.10.2016r. (nauka i edukacja);

18.10. (komputery i elektronika);

19.10. (s?u?ba zdrowia);

20.10. (przemys? i budownictwo);

21.10. (zarz?dzanie i finanse).

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 11:30
 

PREORIENTACJA ZAWODOWA

Email Drukuj PDF

Dnia 20 maja 2016 roku uczniowie klas drugich spotkali si? z przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krapkowicach. W ramach zaj?? uczniowie opisywali swoje mocne strony, dokonywali wgl?du w swoje cechy osobowo?ci i mieli okazj? wykazania si? kreatywno?ci?, zapa?em, cechami przywdczymi  w proponowanych ?wiczeniach.


 


Strona 1 z 3

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data