• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

„My godomy, godej tyż” Zmiana terminu konkursu z czerwcowego na lutowy ładnie się zbiegła z obchodami Dnia Języka Ojczy...

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

30 listopada br. w bibliotece szkolnej nastąpiło podsumowanie projektu czytelniczego pn. Szkolny Festiwal Poezji.Wi...

GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

16 listopada 2017 roku zgromadził w waleckim Gminnym Ośrodku Kultury wielu gości.  O godzinie 9.00 rozpoczęła się u...

 • III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

  środa, 07 marca 2018 13:29
 • SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

  czwartek, 14 grudnia 2017 11:39
 • GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  środa, 06 grudnia 2017 12:59
Projekt gimnazjalny

EDUKACYJNY PROJEKT GIMNAZJALNY

Email Drukuj PDF

W zakładce "Projekt gimnazjalny"  oraz na gazetce w "zielonym" korytarzu zostały opublikowane propozycje tematów Gimnazjalnego Projektu Edukacyjnego na rok szkolny 2017/18.

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 11:34 Więcej…
 

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTU GIMNAZJALNEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

Email Drukuj PDF

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTU GIMNAZJALNEGO ROK SZKOLNY 2016/17 

(Uczniowie zainteresowani konkretnym tematem proszeni są o zgłoszenie się do opiekuna projektu w celu ustalenia szczegółów współpracy) 

Ostatecznego wyboru tematu należy dokonać do końca października!

L.p.

Temat projektu

Opiekun

1

 1. Ciekawe doświadczenia z fizyki – lekcja pokazowa.
 2. Organizacja wycieczki do elektrowni w Koutach.
 3. Początki motoryzacji w Polsce – prezentacja multimedialna.

M. Bonowicz

2

 1. Bitwy, które zadecydowały o losach wojen – prez. multimedialna.
 2. Ciekawa postać historyczna – prezentacja + plakat.
 3. Żołnierze wyklęci – prezentacja multimedialna.

D. Bönisch

3


 1. Góra św. Anny – miejsce mojego pielgrzymowania.
 2. Św. Matka Teresa – wzór do naśladowania.


M. Dresler-Machoń

4

 1. Niemiecka motoryzacja od A do Z. Niemiecka technologia – prezentacja multimedialna.
 2. Niemieckie wynalazki zmieniają świat. Jak rodziły się wielkie pomysły? – prezentacja multimedialna.

D. Faszynka

5

 1. Redagowanie i aktualizowanie szkolnej gazetki sportowej (aktualności, ważne wydarzenia, ciekawostki)
 2. Projekt tabeli rekordów sportowych PG w Walcach
 3. Organizacja szkolnego turnieju piłki siatkowej dziewcząt (trójki siatkarskie) – przygotowanie i przeprowadzenie.

J. Kopacz

6

 1. Problemy nastolatków.
 2. „Savoir-vivre” gimnazjalisty.
 3. Od czego można się uzależnić?
 4. Informator dla trzecioklasisty.
 5. Moje zainteresowania a wybór zawodu.
 6. Lokalny rynek pracy.

D. Koziołek

7

 1. Klasycy wiedeńscy - audycja/prezentacja.
 2. Muzyka-moja pasja – występ/prezentacja.

B. Labisz

8

 1. Oprawa muzyczna V Wielkiego Dyktanda Języka Niemieckiego
 2. Oprawa muzyczna jarmarku bożonarodzeniowego.
 3. Oprawa muzyczna mszy św. z udziałem neoprezbiterów.

B. Lisoń

9

 1. Wyjątkowa planeta - inscenizacja.
 2. Smaczna podróż po Niemczech" - prezentacja.

A. Makiola

10


 1. Matematyka nitką haftowana – haft/gazetka.
 2. Dzień liczby Π – plansze dydaktyczne/rebusy.


D. Richter

11

 1. Badanie ekosystemu, czyli po nitce do kłębka – praktyczne badanie zależności między organizmami a ich środowiskiem oraz wpływu człowieka na środowisko.
 2. Przygotowanie gry dydaktycznej „Wyścig o przetrwanie”.

D. Rosenberg

12

 1. Kosmetyki dawniej i dziś – prezentacja multimedialna.
 2. Związki chemiczne w żywieniu – model piramidy pokarmowej.

A. Rypel-Chrzan

13

 1. Turniej minipiłki siatkowej – przygotowanie i przeprowadzenie.
 2. Szkolny turniej tenisa stołowego –przygotowanie i przeprowadzenie.
 3. Jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego? – prezent./pokaz.
 4. Polscy medaliści olimpijscy Rio 2016 – plakat.

M. Sałek

14


 1. Lekturowa zgaduj zgadula – tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur.
 2. Konkurs wiedzy biblijnej (lub mitologicznej) dla kl. I i II przygotowanie i przeprowadzenie.
 3. W kręgu naszych literackich zainteresowań – sylwetka i twórczość A. E. Poe


M-a Sułek

15


 1. Uwalniamy książki – przygotowanie i przeprowadzenie akcji „bookcrossingʹu” w naszej miejscowości.
 2. Pokaż, co potrafisz – przygotowanie i przeprowadzenie „Szkolnego dnia talentów”.


M-w Sułek

16

 1. Zlajkować na fejsie. Nowomowa portali społecznościowych? – prezentacja multimedialna.
 2. Ponglish-nowy język polskich emigrantów? – prezentacja multimedialna/słownik.
 3. British sport stars uncovered! Gwiazdy brytyjskiego sportu – prezentacja multimedialna/plakat.
 4. Czy gry komputerowe pomagają w nauce j. angielskiego? – prezentacja multimedialna.
 5. Discovering unknown places around our city – prezentacja multimedialna/plakat.

I. Tłuczykont

17

 1. Czy liczby mogą być interesujące? – prezentacja multim./gazetka
 2. Czy matematyka może być ciekawa? Ciekawe zadania, gry, rebusy, ciekawostki matematyczne, anegdoty – opracowanie własnych pomysłów.
 3. Bryły geometryczne wokół nas. Brył platońskie – prezentacja/ wykonanie modeli.

H. Tomczak

18


 1. Famous Poles abroad. Słynni Polacy za granicą.
 2. Mówię, piszę, słucham, czytam – po co uczę się j. angielskiego?
 3. Brytyjska rodzina królewska – kto jest kim?
 4. Jak się nie nudzić w Stanach Zjednoczonych – album najciekawszych miejsc do odwiedzenia w USA.
 5. Tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne w Polsce i Wielkiej Brytanii (różnice i podobieństwa).


K. Trochim

19

Plastyka

 1. Mam talent – organizacja wystawy prac plastycznych.
 2. Przygotowanie oprawy plastycznej do uroczystości szkolnej-Jasełka

Geografia


 1. Ciekawe procesy kształtujące powierzchnię ziemi w Polsce – lekcja pokazowa.
 2. Wybrane atrakcje turystyczne w Polsce – gra planszowa.


B. Wieczorek

20

 1. Polscy święci XX wieku.
 2. Orędzie papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży.

R. Wilczek


Poprawiony: piątek, 21 października 2016 12:52
 

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

Email Drukuj PDF

I. Zasady ogólne

1.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

2. Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046).

3. Gimnazjum stwarza, w miarę posiadanych środków, warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, udostępniając pomieszczenia szkolne oraz wyposażenie klasopracowni.

4. Projekty mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3 tygodni do 6 miesięcy, w zależności od problematyki i złożoności projektu.

5. Zespoły projektowe mogą być klasowe lub międzyoddziałowe i liczyć od 3 do 6 uczniów. W uzasadnionych przypadkach opiekun projektu może zdecydować o zwiększeniu liczby członków zespołu.

6. Projekty realizowane są przez uczniów na dowolnym etapie nauki, jednak nie później niż do polowy maja roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

7. Elementami oceny projektu są: cząstkowa ocena z zachowania (obowiązkowo) i cząstkowa ocena z przedmiotu, którego dotyczyła tematyka projektu (fakultatywnie).

8. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zaproponowania 2-5 tematów projektów. Tematyka projektów powinna uwzględniać sugestie i propozycje uczniów.

9. Jeden nauczyciel może być opiekunem co najwyżej 2 zespołów projektowych w danym roku szkolnym; mogą to być zespoły realizujące ten sam temat.

10. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

11. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W takim przypadku uczeń lub jego rodzice wskazują projekt, którego temat zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły (w terminie nie później niż do 31 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego).

12. W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby),

wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i możliwości ucznia.

13. Obowiązkową dokumentację projektu stanowią Karta projektu oraz Karta oceny udziału ucznia w projekcie (wzory w załączniku), która są przechowywane do końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończył gimnazjum.

14. Realizacja zadań projektowym może odbywać się w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że nie zaburza to trybu realizacji programu nauczania.

15. Podsumowaniem wszystkich projektów jest ich prezentacja na forum szkoły w trakcie „Dnia projektów”. Forma prezentacji jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu (prezentacja multimedialna, wystawka, pokaz i inne). „Dzień projektów” odbywa się w czerwcu.

16. Dyrektor szkoły:

- powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych (koordynator jest zwolniony z funkcji opiekuna grupy projektowej)

- w uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców, decyduje o zwolnieniu ucznia

z realizacji projektu

- podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje losowe).

- rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektu.

- w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

II. Zadania uczestników projektu

1. Uczniowie:

a) wybierają temat projektu poprzez złożenie pisemnego zobowiązania na Karcie projektu,

b) wspólnie z opiekunem projektu omawiają i ustalają zasady współpracy w realizacji projektu,

c) pod opieką nauczyciela planują etapy realizacji projektu

d) czynnie uczestniczą w realizacji projektu i wywiązują się z podjętych zadań,

e) dokonują publicznej prezentacji projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym

z opiekunem projektu.,

f) przedstawiają swój projekt w trakcie „Dnia projektów’.

2. Opiekunowie projektów:

a) proponują tematy projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły,

b) omawiają z uczniami zakres tematyczny, cele projektu oraz sposób jego realizacji,

c) prowadzą konsultacje dla uczniów realizujących projekt,

d) monitorują realizację zadań projektowych,

e) oceniają projekt we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację,

f) ustalają cząstkową ocenę z przedmiotu, którego dotyczy tematyka projektu (fakultatywnie)

g) ustalają z uczniami sposób prezentacji i podsumowania projektu

3. Wychowawcy:

a) informują uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu

b) zbierają od swoich uczniów oświadczenia woli przystąpienia do projektu i przekazują je opiekunom projektów

c) współdziałają z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych,

d) monitorują udział uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu,

e) przekazują informacje rodzicom nt. realizacji zadań projektowych przez uczniów

f) ustalają dla każdego ucznia, po konsultacji z opiekunem projektu, cząstkową ocenę z zachowania,

g) dokonują zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę),

4. Szkolny koordynator projektów:

a) zbiera od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycje tematów projektów

na dany rok szkolny, sporządza ich listy zbiorowe, przedstawia je dyrektorowi i radzie pedagogicznej

oraz upowszechnia w sposób przyjęty w szkole,

b) sporządza listę grup projektowych

c) monitoruje stan realizacji projektów,

d) upowszechnia informacje na temat projektów,

e) organizuje „Dzień projektów”,

f) podsumowuje realizację projektów i przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie zbiorcze

na koniec roku szkolnego.

III. Terminarz realizacji projektu

1. Do 20 września – wychowawcy przekazują uczniom i rodzicom informacje o zasadach realizacji projektu edukacyjnego.

2. Do 30 września – nauczyciele przedstawiają koordynatorowi projektów  listę 2-5 tematów wraz z celami projektu.

3. Do 15 października - dyrektor szkoły zatwierdza listę tematów projektów edukacyjnych, a koordynator ogłasza ją  na stronie internetowej gimnazjum oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Do 20 października - opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania  z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

5. Do 31 października - uczniowie dokonują wyboru określonego tematu, składając u wychowawcy klasy pisemną deklarację woli przystąpienia do projektu (na Karcie projektu).

6. Do 15 maja – realizacja zadań projektowych.

7. Do 15 czerwca – prezentacja dokonań projektowych w trakcie „Dnia projektów”.

Poprawiony: środa, 17 września 2014 08:48
 DZIEŃ DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data