• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2013

GALA IV WIELKIEGO DYKTANDA J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

W zesz?ym roku w pa?dzierniku rozpocz?li?my przygotowywanie IV edycji naszego Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego.  16 pa?dziernika uczestnicy dyktanda zmierzyli si? z niemiecka ortografi? pisz?c teksty w swoich kategoriach. 18 listopada 2013 roku nadszed? ten wyj?tkowy dzie?, aby podsumowa?, podzi?kowa? i nagrodzi?.

Poprawiony: piątek, 29 listopada 2013 16:53 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Dzie? roboczy naszego IV Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda ju? za nami. Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom serdecznie dzi?kujemy za udzia?. Trzymamy kciuki, aby wy?oniono  jak najwi?cej laureatw.

W tym roku pad? rekord, poniewa? zg?oszonych zosta?o 214 uczniw z 56 szk? (przy limicie 5 uczniw z jednej szko?y). Najliczniej reprezentowane by?y gimnazja, bo a? przez 107 uczniw, szko?y podstawowe przez 77 uczniw. Pozostali uczniowie reprezentowali szko?y ?rednie naszego wojewdztwa.

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 19:54 Więcej…
 

JU? JUTRO DYKTANDO!

Email Drukuj PDF

Witamy wszystkich uczestnikw naszego IV Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego.

Ju? jutro dzie? pisania dla 212 uczestnikw w trzech kategoriach wiekowych. Harmonogram zawiera godziny i kolejno?? pisania, mapka pomo?e dojecha? do GOK w Walcach przy ul. Opolskiej 23 A i karty kodowe do wydruku oraz wype?nienia przez nauczycieli. Dzi?kujemy za zg?oszenia i trzymamy kciuki za pisz?cych.


Do mi?ego zobaczenia!

Do pobrania:

>>>harmonogram pisania<<<

>>>karta kodowa<<<

Poprawiony: wtorek, 15 października 2013 09:57
 

Email Drukuj PDF

Szanowni Dyrektorzy i drodzy Nauczyciele j?zyka niemieckiego

W roku 2010 obchodzili?my Rok J?zyka Niemieckiego pod has?em

Deutsche Sprache Sprache der Ideen / J?zyk Niemiecki J?zykiem pomys?w.

Nawi?zuj?c do has?a zainaugurowali?my Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego, ktre cyklicznie odbywa si? ju? od trzech lat ka?dego roku dla wszystkich etapw nauczania w naszym wojewdztwie.

W tym roku organizujemy ju? IV Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego,

ktre odb?dzie si? 16.10.2013 roku w GOK w Walcach. 

Patronat honorowy nad dyktandem obj?li:

Pose? na Sejm RP Pan  Ryszard Galla,
Marsza?ek Wojewdztwa Opolskiego Pan Jzef Sebesta,
Opolski Kurator O?wiaty Pani Halina Bilik,
Konsul RFN w Opolu Pan Peter Eck, Instytut Goethego w Krakowie,

Przewodnicz?cy VDG Pan Bernard Gaida,
Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik  
oraz Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata
. 

Liczby uczniw oraz szk? bior?cych udzia? w poprzednich edycjach s? dowodem, i? warto podejmowa? trud organizacji tak du?ego przedsi?wzi?cia na skal? wojewdzk?, aby umo?liwi? wykazanie si? umiej?tno?ci?  pisania dyktanda w j?zyku niemieckim

oraz  zmotywowa? do dalszej pracy nad poprawnym pisaniem.

Dyrektorw prosimy o umo?liwienie wzi?cia udzia?u w naszym dyktandzie  
a nauczycieli serdecznie zapraszamy do przygotowania i zach?cenia  swoich uczniw do nowej przygody z j?zykiem niemieckim.

Z powa?aniem Organizatorzy:

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
mgr Anna Morawiec

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego w Opolu
mgr Agata Makiola

Poprawiony: czwartek, 03 października 2013 18:40
 

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W DYKTANDZIE

Email Drukuj PDF

Dyktando odb?dzie si? w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach w  dniu 16.10.2013r. (?roda), dla trzech grup wiekowych w r?nych godzinach, w nast?puj?cej kolejno?ci: szko?y podstawowe, szko?y gimnazjalne i szko?y ?rednie.  Dok?adne godziny dla poszczeglnych kategorii podane zostan? po zako?czeniu przyjmowania zg?osze? w informacji zwrotnej drog? elektroniczn?.

Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie jest przes?anie zg?oszenia do 12.10.2013r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i otrzymanie informacji zwrotnej drog? e-mailow?.  Do zg?oszenia nale?y wykorzysta? formularz zg?oszeniowy z za??cznika.

Za??czniki:


Poprawiony: czwartek, 03 października 2013 19:00
 

Email Drukuj PDF

Ju? w pa?dzierniku IV WIELKIE WOJEWDZKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Zapraszamy do udzia?u!

Szczeg?y w zak?adce >>> DYKTANDO <<<

Poprawiony: czwartek, 03 października 2013 18:29
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data