• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

„My godomy, godej tyż” Zmiana terminu konkursu z czerwcowego na lutowy ładnie się zbiegła z obchodami Dnia Języka Ojczy...

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

30 listopada br. w bibliotece szkolnej nastąpiło podsumowanie projektu czytelniczego pn. Szkolny Festiwal Poezji.Wi...

GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

16 listopada 2017 roku zgromadził w waleckim Gminnym Ośrodku Kultury wielu gości.  O godzinie 9.00 rozpoczęła się u...

 • III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

  środa, 07 marca 2018 13:29
 • SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

  czwartek, 14 grudnia 2017 11:39
 • GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  środa, 06 grudnia 2017 12:59

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

Email Drukuj PDF

„Szkolny Festiwal Poezji”

6 – 30 listopada 2017 r.

Projekt czytelniczy, realizowany w naszej szkole w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Cele projektu:

1. Popularyzacja czytelnictwa;

2. Wzmocnienie roli książki i czytania w codziennym życiu dzieci i młodzieży;

3. Budowanie pozytywnych doświadczeń związanych z książką i czytaniem;

4. Pobudzanie ciekawości czytelniczej;

5. Zaktywizowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania i selekcjonowania informacji;

6. Uwrażliwienie na piękno języka;

7. Kształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych

8. Kształtowanie umiejętności planowania swojej pracy i współpracy w grupie;

9. Inspirowanie aktywności twórczej;

Etapy  projektu:

1. Wybór przez klasę konkretnego poety/poetki (w konsultacji z nauczycielem j. polskiego i/lub nauczycielem bibliotekarzem).

2. Zapoznanie z sylwetką twórcy (uczniowie w grupach gromadzą potrzebne materiały i przygotowują informacje, które składają się na całościowy obraz twórcy).

3. Prezentacja sylwetki wybranego autora (w dowolnej formie na lekcji j. polskiego).

4. Głośne czytanie 1-2 wierszy wybranego autora na początku każdej lekcji j. polskiego (uczeń/nauczyciel polonista/nauczyciel bibliotekarz).

5. Zadanie konkursowe: Przygotowanie plakatu złożonego z 2 arkuszy brystolu; pierwszy arkusz prezentuje sylwetkę autora (zdjęcie, życie, twórczość, ciekawostki itd.), a drugi 5-10 wierszy poety/poetki; plakaty należy złożyć u nauczyciela bibliotekarza (do 17 listopada).

6. Wybór 2 najlepszych, zdaniem klasy, wierszy wybranego autora (np. w drodze głosowania na lekcji wychowawczej – spośród wierszy prezentowanych na plakacie; wybrane wiersze należy oznaczyć „buźką”).

7. Wytypowanie uczniów przygotowujących recytację 2 wierszy wybranych przez klasę (jeśli wiersz składa się z dużej ilości zwrotek, można jego recytację podzielić na 2-3 uczniów).

8. Zadanie konkursowe: Ułożenie przez klasę jak największej ilości humorystycznych wierszy (tzw. „lepiejów”) o tematyce związanej z czytaniem, literaturą, biblioteką, wg wzoru:

Lepiej (lepszy/-a)  …,

Niż (niźli)  … .

np. 

Lepiej złamać sobie żebro,

Niż nie wiedzieć, kto to Fredro.

* Każdy „lepiej” musi być na odwrocie podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia-autora.

* Wszystkie zebrane „lepieje” należy dostarczyć nauczycielowi bibliotekarzowi (do 24 listopada).

9. Uroczysta gala „Szkolnego Festiwalu Poezji” – spotkanie całej społeczności szkolnej w bibliotece (30 listopada, 4 i 5 lekcja)

- krótka prezentacja sylwetki wybranego poety/poetki (w dowolnej formie) –  zadanie konkursowe

- recytacja przygotowanych wierszy (inscenizacja/rekwizyty/stylizacja bohatera/podmiotu lirycznego)

- prezentacja najlepszych „lepiejów” (w wykonaniu ich autorów)

- ogłoszenie wyników realizacji zadań punktowanych (najlepsza prezentacja sylwetki wybranego poety/poetki, najlepszy plakat, największa liczba „lepiejów”, najlepsze „lepieje”).

Poprawiony: poniedziałek, 06 listopada 2017 07:41  

DZIEŃ DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data