• Zwi─Öksz rozmiar czcionki
 • Domy┼Ťlny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojˇw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczegˇlnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  pi─ůtek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  pi─ůtek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
B┼é─ůd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Ju? od o?miu lat go?cimy w naszej szkole i ko?ciele neoprezbiterˇw z diecezji opolskiej i gliwickiej. W tym roku 8 czerwca w Uroczysto?? Chrystusa Krˇla Najwy?szego Kap?ana ko?ciˇ? nasz zape?ni? si? m?odzie??, dzie?mi i parafianami, ktˇrzy przyjechali tak?e z okolicznych miejscowo?ci.

Wszyscy od?wi?tnie ubrani przygotowywali sie do tego ?wi?ta od ponad pˇ? roku. M?odzie? klas trzecich gimnazjum tradycyjnie ju? w grudniu pisa?a listy do diakonˇw z zapewnieniem o modlitwie rˇ?a?cowej, w styczniu zosta?y wys?ane, a potem ca?y Wielki Post by? modlitewny szturm do nieba. Uczniowie podzieleni na grupy wspierali duchowo przysz?ych kap?anˇw. Do tej modlitwy do??czyli uczniowie szko?y podstawowej, ktˇrzy na ka?dej lekcji religii rˇwnie? modlili sie za diakonˇw. W podzi?kowaniu za ten wielki dar neoprezbiterzy przyjechali do naszej parafii i odprawili uroczyst? Msz? ?w, udzielili b?ogos?awie?stwa prymicyjnego. M?odzi przygotowali ?piewy, specjalnie z tej okazji powsta?a szkolna orkiestra, czytali czytania i uk?adali modlitw? wiernych. Potem neoprezbiterzy spotkali si? z m?odzie?? klas trzecich gimnazjum, by wyrazi? im ogromn? wdzi?czno?? za to niesamowite przedsi?wzi?cie. Spotkanie by?o bardzo radosne, serdeczne i bardzo wzruszaj?ce.opr. katechetka dr Rˇ?a Wilczek

 

 

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data