• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

JAK NIE CZYTAM? JAK CZYTAM! PODSUMOWANIE ?WI?TA KSI??KI

Email Drukuj PDF

1 czerwca br. o godz. 10:00 grupa 128 uczniw naszej szko?y zgromadzi?a si? na boisku szkolnym, aby wzi?? udzia? w oglnopolskiej akcji czytelniczej pod has?em Jak nie czytam, jak czytam!. Pomys?odawc? i g?wnym organizatorem przedsi?wzi?cia jest redakcja miesi?cznika Biblioteka w szkole. 

Akcja polega na masowym  czytaniu w tym samym czasie  w wielu miejscach w Polsce. Ka?dy uczestnik naszej akcji przynis? ze sob? ksi??k?, a zespo?y klasowe- transparenty z has?ami promuj?cymi czytelnictwo. Akcja trwa?a ok. 50 minut. W tym czasie czytali?my w ciszy przyniesione ze sob? ksi??ki, ws?uchuj?c si? jednocze?nie w ?agodne d?wi?ki rozbrzmiewaj?cej z g?o?nikw muzyki relaksacyjnej, ta?czyli?my, tworz?c wielki okr?g ze wszystkich uczestnikw,  po??czonych trzymanymi w r?kach ksi??kami.

Rejestrowali?my rwnie? nasz? akcj? fotograficznie i filmowo, wykorzystuj?c w tym celu dron, ktrego operatorem by? ojciec jednej z uczennic. Ka?dy uczestnik akcji zosta? naznaczony pami?tkow? piecz?tk? z napisem Czytam lub Jak nie czytam, jak czytam!. W ubieg?ym roku, dzi?ki zaanga?owaniu ponad 2000 bibliotek z ca?ej Polski, prawie p? miliona uczniw czyta?o w jednym momencie. Czy ten rekord zostanie pobity,  oka?e si? pod koniec czerwca, kiedy do organizatora sp?yn? ju? wszystkie sprawozdania z akcji. Fotograficzn? relacj? z akcji znajdziecie w galerii.


Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 20:12  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data