• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

NOWI WOLONTARIUSZE

Email Drukuj PDF

Wspaniale, kiedy nasze Szkolne Ko?o Caritas przyjmuje ci?gle nowych wolontariuszy. Cieszy nas obecno?? Andrei z klasy II, Aleksandry i Alana z klasy I w naszych szeregach. Niestety za nied?ugo opuszczaj? nas wolontariusze z klas III gimnazjum. Dzi?kujemy Wam: Aniu, Natalio, Simono, Karolino, Wiktorio, Wiktorio, Marku, Michale i Tomaszu za wasze pi?kne, sze?cioletnie zaanga?owanie w s?u?bie potrzebuj?cym, chorym, starszym i biednym.

??czy nas wiele wsplnych zada? i akcji, wiele rado?ci i u?miechu, ale te? zadumy i refleksji. Oby ten zapa? i s?u?ba potrzebuj?cym towarzyszy? Wam przez ca?e ?ycie.Na uroczysto?ci powo?ania nowych wolontariuszy go?cili?my Ojcw z Gry ?w. Anny. Byli z nami O. Robert misjonarz z Kenii i Burkina Faso (25 lat na misjach) i O. B?a?ej odpowiedzialny za duchow? adopcj?. Pierwszy z Ojcw opowiada? o ?yciu dzieci w ubogich afryka?skich krajach. Opowiada? o tym, co sam zaobserwowa? i do?wiadczy?. Wolontariusze przekazali Ojcom uzbierane ofiary na semk? adoptowanych dzieci z Burkina Faso. Ofiary pozyskiwane by?y przez rozprowadzanie ga??zek bazi w Niedziel? Palmow?. Spotkanie takie w naszej szkole odby?o si? ju? po raz dziewi?ty.


 

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data