• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

Email Drukuj PDF

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?wi?tym. Ju? wczesnym rankiem 8 maja (godz. 6.00) zacz??a si? nasza podr?. Najpierw zago?cili?my w Czernej u O. Karmelitw.


Wsplna Msza ?wi?ta z pi?knym ?piewem naszych wolontariuszy by?a podzi?kowaniem za wielkie zaanga?owanie i ca?oroczn? prac?. Nie zapomnieli?my w modlitwie o naszych podopiecznych z Domw Pogodnej Staro?ci, z Domu ?w. Karola oraz adoptowane dzieci z Burkina Faso. Po posi?ku i zakupie pami?tek wyruszyli?my w dalsz? drog?. W Krakowie oczekiwa?y nas ju? siostry Albertynki. Po serdecznym powitaniu obejrzeli?my pami?tki pozosta?e po Bracie Albercie, a jedna z sistr opowiedzia?a nam histori? ?ycia tego niezwyk?ego cz?owieka. Zobaczyli?my rwnie? oryginalny obraz Ecce Homo. Spacer po parku i wsplne rozmowy z nowicjuszkami zako?czy?y nasze spotkanie. Kolejne miejsce naszego pielgrzymowania to modlitwa przy grobie ?w. Jacka u O. Dominikanw. Przypomnieli?my tam krtko jego ?ycie i powo?anie. Potem powita? nas krakowski rynek i przerwa na posi?ek. Ubogaceni i pe?ni wra?e? wrcili?my z nowym zapa?em do pracy w Szkolnym Kole Caritas.


opiekun SKC, dr R?a Wilczek

 

 

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data