• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

CHEMICZNA G?OWA

Email Drukuj PDF

Dnia 09.03.2017r. w Zespole Szk? nr 3 w K?dzierzynie-Ko?lu reprezentacje osiemnastu szk? gimnazjalnych wzi??y udzia? w VI edycji konkursu "Chemiczna g?owa''


Trjka naszych uczniw: Melania Tomeczek, Mariusz Bar i Bartosz Kalisz rozwi?zywali test a nast?pnie wykonywali zadanie do?wiadczalne w laboratorium chemicznym, natomiast czteroosobowa grupa kibicw w sk?adzie: Anna Nadolska, Sara Kwiotek, Patryk Friedla i Jowan Koleczko musieli wykaza? si? znajomo?ci? symboli pierwiastkw chemicznych, umiej?tno?ci? w pos?ugiwaniu si? uk?adem okresowym pierwiastkw a tak?e odpowiedzie? na pytania zwi?zane z postaci? Marii Sk?odowskiej - Curie. W trakcie trwania konkursu pracownicy i studenci Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Nysie zaprezentowali uczestnikom konkursu w formie wyk?adu i pokazu dzia?anie drukarki 3D.


Dodatkowo Patryk Friedla zapozna? si? bli?ej z technik? daktyloskopijn? (pobieranie odciskw palcw), stosowan? w kryminalistyce przy ustalaniu sprawcw czynw zabronionych. Za udzia? w konkursie ca?a nasza szkolna dru?yna zosta?a nagrodzona drobnymi upominkami.


   


Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 11:03  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data