• ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
 • DomyĹ›lny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojów. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczególnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piÄ…tek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piÄ…tek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Emocje laureatów VII Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego si?ga?y zenitu, kiedy Pani Anna Morawiec Dyrektor naszego gimnazjum po przywitaniu wszystkich przyby?ych na gal? zacz??a zaprasza? na scen? uczestników dyktanda, którzy pope?nili najmniejsz? ilo?? b??dówi i do??czyli do grona laureatów wszystkich edycji naszego konkursu poprawnej pisowni w j?zyku niemieckim.

Zanim to jednak nast?pi?o, pani Izabela Szczepa?ska – przewodnicz?ca komisji konkursowej – pracownik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu obejmuj?cego Patronat Merytoryczny nad dyktandem, przybli?y?a przebieg prac przy organizacji dnia roboczego i przy sprawdzaniu prac napisanych przez uczestników dyktanda.


Podkre?li?a zarówno wysoki i wyrównany poziom pisz?cych jak te? trud sprawdzaj?cych w?o?ony w rzeteln? i bardzo dok?adn? korekt? prac. Równie? pani Agata Makiola – koordynatorka i pomys?odawczyni konkursu poda?a w telegraficznym skrócie liczby dotycz?ce szkó? i uczniów bior?cych udzia? w tegorocznej edycji porównuj?c z latami ubieg?ymi. Ca?a uroczysto?? przeplatana by?a utworami muzycznymi naszych uczennic ?piewaj?cych w j?zyku polskim, niemieckim i angielskim. Oprócz dyplomów, licznych nagród i tradycyjnych pucharów, które dzi?ki instytucjom oraz firmom wspieraj?cym otrzymali laureaci, równie? tradycyjnie wr?czone zosta?y tytu?y Przyjaciela Szko?y, które wr?czono osobom i instytucjom wspieraj?cym ju? od wielu lat nasz konkurs.


Poprawiony: Ĺ›roda, 07 grudnia 2016 12:33  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data