• ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
 • DomyĹ›lny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojów. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczególnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piÄ…tek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piÄ…tek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

MARATON PISANIA LISTÓW

AMNESTY INTERNATIONAL 2016

Po raz pi?ty w naszej szkole i po raz siedemnasty na ca?ym ?wiecie b?dziemy pisali listy w obronie osób,
wobec których ?amane s? prawa 
cz?owieka.

W naszej szkole akcja trwa od 5 – 9 grudnia

Maraton Pisania Listów jest mi?dzynarodowym wydarzeniem, którego idea narodzi?a si? w Polsce w 2001 r. i odbywa si? co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy ?wi?tujemy Mi?dzynarodowy Dzie? Praw Cz?owieka.

W tym roku, w czasie naszego szkolnego maratonu, upomnimy si? o ochron? prawn? kilku tysi?cy, cz?sto bardzo m?odych osób dotkni?tych albinizmem -  mieszka?ców afryka?skiego pa?stwa Malawi. Wszystkim grozi niebezpiecze?stwo, a nawet ?mier? z r?k tych, którzy wierz?, ?e cz??ci cia?a osób z albinizmem maj? magiczn? moc i poprzez pozyskanie tych cz??ci i handel nimi mo?na si? wzbogaci?. Od listopada 2014 roku znacznie wzros?a liczba ataków na osoby z albinizmem. Tylko w 2015 roku odnotowano 45 doniesie? o morderstwach i porwaniach, b?d? ich próbach.

Im wi?cej listów napiszemy, tym wi?ksza szansa, ?e uda nam si? poprawi? ich los.

W Polsce piszemy w ponad 600. miejscach - w szko?ach, klubach, kawiarniach, instytucjach kultury.

W ubieg?ym roku w ca?ej Polsce napisali?my ponad 270 000 listów, a na ca?ym ?wiecie podj?to ponad 3,5 miliona akcji.

W grudniu 2015  roku w  naszej szkole napisali?my 230 listów.

Nasz g?os zosta? us?yszany!

To naprawd? dzia?a!

Wi?cej informacji na www.amnesty.org.pl/maraton (tam te? mo?na podpisa? petycj? on-line).

Koordynatorem Maratonu w naszej szkole jest p. Miros?aw Su?ek.

Poprawiony: piÄ…tek, 02 grudnia 2016 19:30  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data