• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

NASZE UCZENNICE W BRUKSELI

Email Drukuj PDF

W ramach nagrody w dniach od 17 do 21 pa?dziernika laureatki pod opiek? pani Iwony T?uczykont wzi??y udzia? w kilkudniowym wyje?dzie studyjnym do Brukseli. Wyjazd obejmowa? zwiedzanie wybranych obiektw w Brukseli mi?dzy innymi Parlamentarium, Muzeum Armii Krlewskiej i Historii Militarnej, rejs po kana?ach Brugii, spacer po starym mie?cie i zapewnia? zarazem mnstwo innych ciekawych atrakcji.

W pi?tek, 15 kwietnia 2016r. w finale pi?tej edycji konkursu muzyczno-j?zykowego "Poka? J?zyk: I know I can" trzecie miejsce zaj??a grupa Unicorns z Publicznego Gimnazjum w Walcach.


Do konkursu, organizowanego po raz pi?ty przez europos?ank? Danut? Jaz?owieck?, zg?osi?o si? dwadzie?cia zespo?w z wojewdztwa opolskiego oraz dolno?l?skiego. Z tego grona jurorzy wy?onili fina?ow? dziesi?tk?, ktra na scenie kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu wykonywa?a na ?ywo przygotowane przez siebie utwory.

Konkurs polega? na napisaniu i wykonaniu w?asnego tekstu w j?zyku angielskim do popularnych podk?adw muzycznych, zaproponowanych przez organizatora. Wydarzenie by?o obj?te honorowym patronatem Opolskiego Kuratorium O?wiaty i Prezydenta Miasta Opola. Jest elementem ca?orocznego programu Poka? J?zyk Jaz?owieckiej, polegaj?cego na popularyzacji nauki j?zykw obcych zarwno w?rd dzieci i osb doros?ych.


 

Zesp? Unicorns, w sk?adzie Dominika Kubata i Zuzanna Nossol zaprezentowa? utwr Destiny's Child "Survivor". Realizatorem tego przedsi?wzi?cia by?a pani Mariana Matviiv. 


Poprawiony: piątek, 28 października 2016 12:59  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data