• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

PROFILAKTYKA UZALE?NIE?

Email Drukuj PDF

Dnia 22 oraz 28 pa?dziernika 2015 roku przeprowadzone zosta?y w klasach II oraz III zaj?cia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu problematyki uzale?nie? behawioralnych oraz od substancji psychoaktywnych, ktre poprowadzi? pan Pawe? Andrzejuk ze Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzale?nionych ,,To Cz?owiek w Opolu.


Zaj?cia mia?y charakter informacyjno - edukacyjny, zosta?y przeprowadzone w formie wyk?adu z przedstawieniem prezentacji multimedialnej. W trakcie trwania zaj?? zosta?y pokazane projekcje dwch krtkich filmw, animowanego oraz filmu wykonanego metod? paradoksu. W przypadku klas III, zaj?cia przybra?y charakter warsztatw, w ktrych uczestnicy, prcz wiedzy z zakresu problematyki uzale?nie?, mieli mo?liwo?? w grupach pochyli? si? nad warto?ciowaniem, zwi?zanym z za?ywaniem substancji psychoaktywnych, przeanalizowaniu zyskw i strat, jak rwnie? mo?liwo?ciami konstruktywnego rozwi?zywania problemw ?yciowych. Zaj?cia spotka?y si? z zainteresowaniem ze strony m?odzie?y, ktra aktywnie uczestniczy?a w ich przebiegu, podejmuj?c dyskusj?, zadaj?c w jej trakcie pytania, jak rwnie? dziel?c si? swoimi refleksjami i w?tpliwo?ciami.

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2015 13:43  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data