• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

NOWO?CI KSI??KOWE :)

Email Drukuj PDF

NOWO?CI KSI??KOWE NA NASZYCH P?KACH

 Zapraszamy do zapoznania si? z nowo?ciami wydawniczymi dost?pnych w naszej bibliotece Puszcza oczko

Z?by tygrysa - Tom Clancy

?wiat ogarni?ty jest fal? terroryzmu. ktrej nie powstrzymaj? tradycyjne metody walki. Prezydent Jack Ryan decyduje si? wi?c na kontrowersyjny krok: powo?uje do ?ycia supertajn? organizacj? stoj?c? poza prawem. Powo?uj?c do ?ycia t? supertajn? agencj?, prezydent Ryan nie przeczuwa? jednak, ?e pewnego dnia w jej szeregach znajdzie si? jego syn i ?e b?dzie musia? wykona? misj?, jakiej nie przewidziano w najlepszym szkoleniu antyterrorystycznym.

Zosta?, je?li kochasz - Gayle Forman

Mia straci?a wszystko. Czy mi?o?? pokona ?mier?? Poruszaj?ca ksi??ka o daj?cej wsparcie rodzinie, przyja?ni, samotno?ci i znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiej?tno?ci ?egnania si? z przesz?o?ci? i przyjmowania tego, co nadchodzi. `Zosta?, je?li kochasz` opowiada o pot?dze mi?o?ci i wyborach, ktrych ka?dy z nas musi dokona?.

Wr?, je?li pami?tasz - Gayle Forman

Ci?g dalszy losw Mii i Adama, bohaterw Zosta?, je?li kochasz. Min??y trzy lata od tragicznego wypadku, ktry na zawsze zmieni? ?ycie Mii. Chocia? dziewczyna straci?a rodzicw i m?odszego brata, postanowi?a ?y? dalej. Obudzi?a si? ze ?pi?czki... ale znikn??a z ?ycia Adama. Pewnego dnia los daje im drug? szans?...

Wilczyca - Katarzyna Berenika Miszczuk

Kontynuacja powie?ci Wilk. Margo Cook oraz Max Stone s?dz?, ?e ich ?ycie wrci?o do normy. Pracownicy Instytutu - organizacji prowadz?cej eksperymenty na nastolatkach mieszkaj?cych w Wolftown - nie interesuj? si? ju? poczynaniami bohaterw. Margo nie czuje dzia?ania wilczej szczepionki, a Ivette powoli powraca do zdrowia. Nagle w spokojnej le?nej okolicy pojawiaj? si? ?lady brutalnych morderstw, przywodz?ce na my?l atak dzikiego zwierz?cia.

Ksi??? i gwardzista. Trylogia Rywalki - Kiera Cass

Prolog do trylogii Rywalki. Ksi???` pokazuje wydarzenia sprzed eliminacji i pozwala czytelnikowi ?ledzi? m?odego w?adc? od pierwszego dnia ich rozpocz?cia. W drugiej z opowie?ci przekonamy si?. jak p?yn??o ?ycie Aspena w pa?acowych komnatach - i ujrzymy prawd? o ?wiecie gwardzistw. ktrej nigdy nie pozna America...

W ?nie?n? noc. ?wi?teczne opowiadania o mi?o?ci - John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle

Punktem wyj?cia jest burza ?nie?na, ktra w Wigili? kompletnie zasypuje miasteczko Gracetown i zamienia je w prawdziwie romantyczne ustronie. A przynajmniej tak si? wydaje... Bo przecie? przedzieranie si? z unieruchomionego poci?gu przez mro?ne pustkowia zazwyczaj nie ko?czy si? upojnym poca?unkiem z czaruj?cym nieznajomym. I nikt nie oczekuje, ?e dzi?ki wyprawie przez metrowe zaspy do Waffle House uda si? odkry? uczucie do wieloletniej przyjaci?ki. Albo ?e powrt prawdziwej mi?o?ci rozpocznie si? od nieprzyzwoicie wczesnej porannej zmiany w Starbucksie. Jednak w ?nie?n? noc, kiedy dzia?a magia ?wi?t, zdarzy? mo?e si? wszystko...

Hopeless - Colleen Hoover

Czasem odkrycie prawdy mo?e odebra? nadziej? szybciej ni? wiara w k?amstwa. To w?a?nie u?wiadamia sobie siedemnastoletnia Sky, kiedy spotyka Deana Holdera. Ch?opak dorwnuje jej z?? reputacj? i wzbudza w niej emocje, jakich wcze?niej nie zna?a. W jego obecno?ci Sky odczuwa strach i fascynacj?, o?ywaj? wspomnienia, o ktrych wola?aby zapomnie?. Dziewczyna prbuje trzyma? si? na dystans - wie, ?e Holder oznacza jedno: k?opoty. On natomiast chce dowiedzie? si? o niej jak najwi?cej. Gdy Sky poznaje Deana bli?ej, odkrywa, ?e nie jest on tym, za kogo go uwa?a?a, i ?e zna j? lepiej, ni? ona sama siebie. Od tego momentu ?ycie Sky bezpowrotnie si? zmienia.

K?amstwo doskona?e - Sara Shepard

Czwarty tom serii `The Lying Game`. To ekscytuj?ca powie?? o intrygach, sekretach i k?amstwach.

Mroczna Bohaterka. Jesienna R?a - Abigail Gibbs 

Dziewi?? rwnoleg?ych wymiarw. Dziewi?? rodzajw mrocznych istot. Dziewi?? Bohaterek, ktre maj? ocali? ?wiat.
Druga cz??? bestsellerowej serii.

Dru?yna 2. Naje?d?cy - John Flanagan

Drugi tom skandyjskiej trylogii rozgrywaj?cy si? bezpo?rednio po wydarzeniach opisanych w `Wyrzutkach`.

Stra?nicy Historii. Chi?ski ekspres - Damian Dibben

Trzeci tom serii przygd Jake`a Djonesa i jego przyjaci? nale??cych do Tajnych S?u?b Stra?y Historii, stowarzyszenia, ktrego cz?onkowie podr?uj? przez stulecia, aby udaremni? poczynania z?oczy?cw manipuluj?cych przy dziejach ?wiata. Tym razem miejscem trzymaj?cej w napi?ciu akcji b?d? XVII-wieczny Londyn i egzotyczny Kanton, a bohaterowie szukaj? klejnotu zwanego Lazuli Serpent, daj?cego w?adz? nad oceanami.

Dru?yna 1. Wyrzutki - John Flanagan

Trylogia Skandyjska rozgrywaj?ca si? w ?wiecie znanym z bestsellerowej serii `Zwiadowcy`. W Skandii ludzie znaj? tylko jeden sposb na to, by m?ody m??czyzna sta? si? wojownikiem. Nastoletni ch?opcy s? dzieleni na grupy i wysy?ani na trzymiesi?czn? wypraw?. Ucz? si? ?eglarstwa, walki, taktyki, sztuki przetrwania... Dru?yna przeciwko dru?ynie, wyzwanie za wyzwaniem. Tylko jedna grupa odniesie zwyci?stwo.

Przebudzenie - Stephen King

Mroczna, elektryzuj?ca powie?? o tym, co mo?e istnie? po drugiej stronie ?ycia. W niedu?ej miejscowo?ci w Nowej Anglii, ponad p? wieku temu, na ma?ego ch?opca bawi?cego si? ?o?nierzykami pada cie?. Jamie Morton podnosi g?ow? i widzi intryguj?cego m??czyzn?, jak si? okazuje, nowego pastora. Charles Jacobs wraz ze swoj? pi?kn? ?on? odmieni miejscowy ko?ci?. Ta bogata, niepokoj?ca powie?? prowadzi czytelnika przez pi?? dekad do najbardziej przera?aj?cego zako?czenia, jakie kiedykolwiek wysz?o spod pira Stephena Kinga.

JULIA. Trzy tajemnice - Tahereh Mafi

Specjalny dodatek do bestsellerowej trylogii Tahereh Mafi - nowa ksi??ka o losach Julii. Zawiera niezwyk?y pami?tnik g?wnej bohaterki, dzi?ki ktremu dowiemy si?, co poprzedzi?o wydarzenia opisane w pierwszym tomie, oraz dwie nowele: `Destroy Me` i `Fracture Me`.

Wi?zie? labiryntu, tom 1 (Prby ognia-tom 2; Lek na ?mier?-tom 3)  - James Dashner

Kiedy Thomas budzi si? w ciemnej windzie, jedyn? rzecz? jak? pami?ta jest jego imi?. Kiedy drzwi si? otwieraj? jego oczom ukazuje si? grupa nastoletnich ch?opcw, ktra wita go w Strefie - otwartej przestrzeni otoczonej wielkimi murami, ktra znajduje si? w samym centrum wielkiego i przera?aj?cego Labiryntu. Podobnie jak Thomas, ?aden z mieszka?cw Strefy nie wie z jakiego powodu si? tu znalaz? i kto ich tu zes?a?. Wi?zie? Labiryntu to pierwszy tom bestsellerowej trylogii porwnywanej do Igrzysk ?mierci czy serii Gone. Dla wielu czytelnikw jest to najlepsza trylogia od czasu Igrzysk ?mierci Suzanne Collins.

Mara Dyer. Przemiana ( II cz??? trylogii) - Michelle Hodkin

Mara Dyer wierzy?a, ?e mo?e uciec od przesz?o?ci. To nieprawda. My?la?a, ?e jej problemy istniej? tylko w jej g?owie. Nie tylko. By?a pewna, ?e po wszystkim, co przeszli, jej ukochany nie b?dzie mia? przed ni? wi?cej tajemnic. Myli?a si?. Druga cz??? fascynuj?cej trylogii, w ktrej prawda ci?gle si? zmienia, a wybory mog? okaza? si? zabjcze.

Assassin`s Creed: Pojednanie - Oliver Bowden

Assassin`s Creed: Pojednanie - to sidma cz??? niezwykle popularnego cyklu powie?ci Olivera Bowdena z uniwersum gry Assassin`s Creed. Rok 1789: nad wspania?ym Pary?em wschodzi ?wit Rewolucji Francuskiej. Bruk ulic sp?ywa krwi?, lud powstaje przeciwko uciskowi arystokracji. W czasach najwi?kszej przepa?ci mi?dzy bogatymi i biednymi, kiedy kraj rozdzieraj? wewn?trzne napi?cia, m?ody m??czyzna i m?oda kobieta walcz?, by pom?ci? wszystko, co stracili. Arno i lise zostaj? wkrtce wci?gni?ci w odwieczn? wojn? Asasynw z Templariuszami - w ?wiat pe?en niebezpiecze?stw straszniejszych, ni? mogli sobie wyobrazi?.

Pu?apka uczu? - Colleen Hoover

Layken sko?czy?a niedawno osiemna?cie lat. Zaledwie kilka miesi?cy wcze?niej niespodziewanie straci?a ojca. Wraz z kochaj?c? matk? i m?odszym bratem postanawiaj? zostawi? za sob? przesz?o?? w Teksasie, by rozpocz?? nowe ?ycie w Michigan. Sprzedaj? dom, pakuj? rodzinne pami?tki i wyruszaj? na p?noc. Ka?de z nich z innymi obawami i planami na dalsz? przysz?o??. A to dopiero pocz?tek niezwykle emocjonalnej, momentami przezabawnej historii losw dwch rodzin: Cohen i Cooperw, w ktrej nikt nie zdaje sobie sprawy, jak ich cz?onkowie stan? si? sobie bliscy w obliczu ?miertelnej choroby i codziennych problemw.

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 14:12  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data