• Zwi─Öksz rozmiar czcionki
 • Domy┼Ťlny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojˇw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczegˇlnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  pi─ůtek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  pi─ůtek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
B┼é─ůd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Maraton z roku na rok ro?nie!

W dniach 6 - 16 grudnia 2014 r. po raz kolejny przeprowadzono najwi?ksz? akcj?  w obronie praw cz?owieka na ?wiecie. Powsta?o w sumie 268 703 r?cznie pisanych listˇw i innych apeli. W ca?ej Polsce listy pisano w rekordowej liczbie ponad 500 miejsc.

U?miech W naszej szkole napisali?my ??cznie 220 listˇw! U?miech

Podczas 15. Maratonu Pisania Listˇw Amnesty International w ca?ej Polsce kolejny raz uda?o nam si? pobi? rekord. Z roku na rok coraz wi?cej osˇb anga?uje si? w dzia?alno?? na rzecz praw cz?owieka. W tym roku do Maratonu do??czy?o ponad 500 miejsc w ca?ej Polsce i oko?o 140 krajˇw ?wiata. W Polsce listy powstawa?y g?ˇwnie w kawiarniach, bibliotekach czy szko?ach. To, co ??czy?o tak rˇ?ne miejsca, to ogromne zaanga?owanie i wiara, ?e s?owa mog? zmienia? ?wiat.

Maraton Pisania Listˇw odbywa si? co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy ?wi?tujemy Mi?dzynarodowy Dzie? Praw Cz?owieka.

Od 1961 roku, gdy powsta?o Amnesty International, listy s? jej najwa?niejszym or??em w walce o prawa cz?owieka. Co roku po Maratonie Amnesty International otrzymuje tzw. Dobre Wiadomo?ci - informacje o pozytywnym rozwoju wydarze?, uwolnieniu osadzonych, udzieleniu im pomocy medycznej lub przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu s?dowego.

Dzi?kuj? wszystkim uczniom i nauczycielom, ktˇrzy nie pozostaj? oboj?tni wobec przypadkˇw ?amania praw cz?owieka i zwi?zanego z tym cierpienia niewinnych ludzi.

Miros?aw Su?ek

(koordynator akcji)

 Kogo bronili?my w tym roku?

 Stany Zjednoczone (Chelsea Manning-szeregowa skazana za ujawnienie zbrodni) ľ 64 listy

Republika Po?udniowej Afryki (kobiety i dziewcz?ta z Mkhondo)  ľ 45

Ukraina (Oleg Se?cow-re?yser uwi?ziony za pokojowe demonstracje) - 44

Grecja (Paraskewi Kokoni-Romka pobita w rasistowskim ataku) - 20

Wenezuela (Daniel Quintero-student torturowany za udzia? w prote?cie) - 10

Arabia Saudyjska (Raif Badawi-bloger uwi?ziony za za?o?enie strony internetowej) - 13

Indie (spo?eczno?? Bhopalu-sprawiedliwo?? dla ofiar katastrofy przemys?owej) - 11

Uzbekistan (Erkin Musajew-urz?dnik uwi?ziony po 3 niesprawiedliwych procesach) - 9

Chiny (Liu Ping-aktywistka aresztowana za walk? z korupcj?) - 4

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:30  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data