• ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
 • DomyĹ›lny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojów. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczególnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piÄ…tek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piÄ…tek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Wykaz podr?czników na rok szkolny 2016/2017.

Informujemy, ?e podr?czniki do klas I i II uczniowie otrzymuj? darmowo!


Podr?czniki klasa I

1.J?zyk polski - ,,My?li i s?owa1” Podr?cznik do j?zyka polskiego Gimnazjum. Autorka: Ewa Nowak, Joanna Gawe?, wydawnictwo WSiP

Nr dopuszczenia 738/1/2015

2. Historia – ‘’Bli?ej historii” Gimnazjum. Podr?cznik klasa I;Autorzy: Krzysztof Kowalewski, Igor K?kolewski, Anita Plumi?ska- Mieloch,

Wydawnictwo: WSiP; nr dop. 61/1/2015/z1

3. J?zyk niemiecki –Deutschtour. J?zyk niemiecki dla szkó? gimnazjalnych. Cz. 1; autorzy: Ewa Ko?cielniak- Walewska, Ma?gorzata Kosacka;

Wydawnictwo: Nowa Era, nr dop. 678/1/2014

4. J?zyk angielski – Live Beat 2. Wieloletni autorzy I. Freebairn,  J. Bygrawe,

J. Copage, O. Johnston, S. Curtis,  B. Micha?owski, wydaw. Pearson Central Europe, nr dop. 731/1/2015

5. Chemia – Ciekawa chemia. Cz??? 1. Podr?cznik gimnazjalisty.

Autor:Hanna Guli?ska, Janina Smoli?ska, wydaw. WSiP, nr dopuszcz. 40/1/2009

6. Biologia – Ciekawa biologia. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 1

Autorzy: Ewa K?os, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier- Wyrwicka, Hanna Werblan- Jakubiec, wydaw. WSiP, nr dopuszcz. 35/1/2009

7. Matematyka:,, Liczy si? matematyka.”Podr?cznik Gimnazjum klasa I

Autorzy: Adam Markowski, Tomasz mas?owski, Anna Toru?ska

Wydaw. WSiP , nr dopuszcz. 747/1/2015

8. Geografia- Bli?ej geografii. Podr?cznik gimnazjalisty Cz??? 1.

Atorzy: Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak, wydaw. WSiP, nr dopuszcz. 146/1/2009

9. Fizyka – Spotkania z fizyk?. Podrecznik dla gimnazjum. Cz??? 1

Autorzy: Gra?yna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Ró?a?ska, wyd. Nowa Era, nr dopuszcz. 93/1/2009


Podr?czniki klasa II

1. J?zyk polski – My?li i s?owa 2. Podr?cznik do j?zyka polskiego. Gimnazjum.

Autorki: Ewa Nowak, Joanna Gawel

Wydawnictwo WSiP, nr dopuszcz. 738/2/2016

2.Historia - ,,Bli?ej historii” Gimnazjum. Podr?cznik kl. II

Autorzy: Igor K?kolewski,, Anita Plumi?ska- Mieloch;

Wydaw. WSiP; nr dopuszcz. 61/2/2016/z1

3.J?zyk niemiecki – Deutschtour. J?zyk niemiecki dla gimnazjum. Cz. 2

Autorzy: Ewa Ko?cielniak- walewska, ma?gorzata Kosacka, wydaw. Nowa era, nr dopuszcz. 678/2/2014

4. J?zyk angielski – Live Beat 2. Wieloletni autorzy I. Freebairn,  J. Bygrawe, J. Copage, O. Johnston, S. Curtis,  B. Micha?owski, wydaw. Pearson Central Europe, nr dop. 731/1/2015

5.Chemia – Ciekawa chemia. Cz??? 2. Podr?cznik gimnazjalisty

Autorzy: Hanna Guli?ska, Janina Smoli?ska. wydaw. WSiP,

nr dopuszcz. 40/2/2009

6.Biologia – Ciekawa biologia. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 2

Autorzy: Ewa K?os, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier- Wyrwicka,

Hanna Werblan-Jakubiec , wydaw. : WSiP nr dopuszcz. 35/2/2009

7.Matematyka: Liczy si? matematyka. Podr?cznik gimnazjum. Klasa 2 Autorzy: Adam makowski, Tomasz maslowski, Anna Toru?ska,

wydaw. WSiP, nr dopuszcz. 747/2/2016

8.Geografia – Bli?ej geografii. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 2

Autorzy: Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak, wydaw. WSiP, nr dopuszcz.146/2/2009 

9.Fizyka – Spotkania z fizyk?. Podr?cznik dla gimnazjum.. Cz??? 2

Autorzy: Gra?yna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Ró?a?ska, wydaw. Nowa Era, nr dopuszcz. 93/2/2010

10.Wiedza o spo?ecze?stwie. Cz??? 1 autorzy: Piotr Krzesicki, Ma?gorzata Por?ba, wydaw. WSiP, nr dopuszcz. 229/1/2009


Podr?cznik klasa III

1. J?zyk polski – Po polsku – Literatura, j?zyk, komunikacja.

Autorki: Agata Hacia, Joanna Malczewska, Joanna Olech, Lucyna Adrabi?ska- Pacu?a; wydaw.: PWN ;nr dopuszcz. 151/3/2011

2. Historia – ?ladami przesz?o?ci 3.Podr?cznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum; autorzy: Stanis?aw Roszak, Anna ?aszkiewicz,

wydaw. Nowa Era, nr dop. 60/3/2011

3. J?zyk niemiecki- Repetytorium Gimnazjalne

Autorzy: Danuta Kin, Monika Ostrowska-Pollak , Alexander Alisch

Wydaw.Pearson ,nr dopuszcz. 726/2015

4. J?zyk angielski –Repetytorium gimnazjalne. Podr?cznik do j?zyka angielskiego. Poziom podstawowy, rozszerzony

Autorzy: Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Sinta, Marta Umi?ska

Wydaw. Pearson, Central Europe; nr dopuszcz. 353/2011

5. Chemia – Ciekawa chemia. Cz??? 3.Podrecznik gimnazjalisty,

Autorzy: Hanna Guli?ska, Joanna Smoli?ska

Wydaw. WSiP nr dopuszcz.40/3/209

6. Biologia – Ciekawa biologia. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 3

Autorzy: Ewa K?os, Wawrzyniec Kofta,, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan- Jakubiec.Wydaw. WSiP, nr dopuszcz. 35/3/2009

7. Matematyka –Matematyka z plusem 3. Podr?cznik dla klasy 3 gimnazjum

Autorzy: Zofia Bola?ek, Ma?gorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpi?ski,, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Wydaw.Gda?skie Wydawnictwo O?wiatowe, nr dopuszcz. 168/3/2011

8. Geografia- Bli?ej geografii cz.3  Podr?cznik dla gimnazjalisty

Autor:Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Ewa Sulejczak

Wydaw. WSiP. Nr dopuszcz. 146/3/2011

9. Fizyka- Spotkania z fizyka. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 3 i 4

Autorzy: Gra?yna Francuz Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Ró?a?ska,

Wydaw. Nowa Era, nr dopuszcz. 93/3/2010; 93/4/2011

10. EDB – ?yj? i dzia?am bezpiecznie. Edukacja dla bezpiecze?stwa. Podr?cznik z ?wiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum

Autorzy: Jaros?aw S?oma, Grzegorz Zaj?c,wydaw. Nowa Era,

nr dopuszcz. 17/2009

11. Muzyka – Gra muzyka. Podr?cznik do muzyki dla klasy I gimnazjum

Autorzy: Jan Leszkowicz, wydaw. Nowa Era, nr dopuszcz. 20/2009

12. WOS – Wiedza o spo?ecze?stwie,,Kszta?cenie Obywatelskie w szkole samorz?dowej” cz. II wersja rozszerzonaAutor: A.Pacewicz. T. Merte wydaw. WSiP Nr dopuszcz.169/2/2010
Poprawiony: poniedziaĹ‚ek, 29 sierpnia 2016 09:01  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data