• ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
 • DomyĹ›lny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojów. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczególnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piÄ…tek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piÄ…tek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Zgoda u?ytkownika Serwisu na korzystanie z plików typu "cookie”

 1. Wykorzystywanie plików typu "cookie” i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dost?pu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika Serwisu, w szczególno?ci na komputerze u?ytkownika Serwisu, za po?rednictwem którego korzysta on z Serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, ?e u?ytkownik Serwisu wyrazi zgod? na takie wykorzystywanie plików typu "cookie”.
 2. U?ytkownik Serwisu mo?e wyrazi? zgod?, o której mowa w ust. 1, za pomoc? ustawie? oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomoc? ustawie? wykorzystywanej przez niego przegl?darki internetowej. U?ytkownik Serwisu mo?e nie wyrazi? zgody lub j? cofn?? w ka?dym czasie za pomoc? zmiany odpowiednich ustawie? oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie umo?liwiaj?ce korzystanie z Serwisu (przegl?darki internetowe), domy?lnie dopuszczaj? obs?ug? i przechowywanie plików typu "cookie” na urz?dzeniach u?ytkowników Serwisu. U?ytkownik Serwisu powinien sprawdzi? ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokona? odpowiednich zmian tych ustawie?. W szczególno?ci mo?na zmieni? ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, ?eby zablokowa? automatyczn? obs?ug? plików typu "cookie”.
 4. Je?eli u?ytkownik Serwisu wyrazi zgod? ?eby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umo?liwia?y obs?ug? plików typu "cookie”, b?dzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez Serwis plików "cookie” w zakresie okre?lonym w niniejszej polityce prywatno?ci, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. W takim przypadku pgwalce.pl b?dzie uprawniona do wykorzystywania plików typu "cookie” i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dost?pu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika Serwisu.
 5. PGWalce.pl informuje, ?e wy??czenie przez u?ytkownika Serwisu obs?ugi plików typu "cookie” mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalno?ci Serwisu.
 6. U?ytkownik Serwisu mo?e wy??czy? obs?ug? plików typu "cookie” w nast?puj?cy sposób:
  • przegl?darka Internet Explorer
   W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje internetowe" , a nast?pnie "Prywatno??".
   Wykorzystuj?c suwak mo?esz regulowa? poziom prywatno?ci lub za pomoc? przycisku "Witryny" mo?esz zarz?dza? ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  • przegl?darka Mozilla Firefox
   W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje internetowe" , a nast?pnie "Prywatno??". 
   Wykorzystuj?c suwak mo?esz regulowa? poziom prywatno?ci lub za pomoc? przycisku "Witryny" mo?esz zarz?dza? ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  • przegl?darka Google Chrome
   W menu wybierz "Narz?dzia", a nast?pnie "Wyczy?? dane przegl?dania...".
  • przegl?darka Opera
   W menu Opera wybierz "Ustawienia”, a nast?pnie "Wyczy?? histori? przegl?dania...". 
   W celu zarz?dzania cookie wybierz "Szczegó?y”
  • przegl?darka Safari
   W menu Safari wybierz "Preferencje" , a nast?pnie "Prywatno??".
  • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urz?dzeniach mobilnych 
   Ka?dy model telefonu mo?e funkcj? wy??czania cookie obs?ugiwa? w inny sposób. Zach?camy do zapoznania si? z opcjami prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta urz?dzenia mobilnego.
Poprawiony: piÄ…tek, 03 maja 2013 19:22  

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data