• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

„My godomy, godej tyż” Zmiana terminu konkursu z czerwcowego na lutowy ładnie się zbiegła z obchodami Dnia Języka Ojczy...

SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

30 listopada br. w bibliotece szkolnej nastąpiło podsumowanie projektu czytelniczego pn. Szkolny Festiwal Poezji.Wi...

GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

16 listopada 2017 roku zgromadził w waleckim Gminnym Ośrodku Kultury wielu gości.  O godzinie 9.00 rozpoczęła się u...

 • III POWIATOWY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

  środa, 07 marca 2018 13:29
 • SZKOLNY FESTIWAL POEZJI

  czwartek, 14 grudnia 2017 11:39
 • GALA VIII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  środa, 06 grudnia 2017 12:59

RADA RODZICÓW

Email Drukuj PDF

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Walcach

Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Walcach wybierana jest Rada Rodziców w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, protokolant i skarbnik. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
 • opiniowanie projektu finansowego przygotowywanego przez dyrektora szkoły;
 • wyrażanie opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli;
 • uczestniczenie w komisjach konkursowych wybierających dyrektora szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców  oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia  statutowej działalności  szkoły. Zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady ich wydatkowania.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na:

 • nagrody dla młodzieży biorącej udział w konkursach i zawodach;
 • pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przedmiotowych i  biblioteki;
 • nagrody dla najlepszych uczniów;
 • organizację imprez dla uczniów.

Dzięki wsparciu finansowemu i pomocy wszystkich rodziców istnieje możliwość doskonalenia i uatrakcyjniania procesu nauczania uczniów naszej szkoły, dlatego zachęcamy i z góry dziękujemy za wpłacanie składek na rzecz Rady Rodziców.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Walcach.

Numer konta: 51 8884 1014 2002 0012 8097 0001.

W tytule przelewu proszę podać  imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Uśmiech Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy. Uśmiech

 

DZIEŃ DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data