• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

NIEDZIELA PALMOWA

Email Drukuj PDF

W Palmow? Niedziel? tradycyjnie ju? wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas rozprowadzali wi?zanki bazi w Straduni, Rozkochowie i Walcach. Uzyskane w ten sposb ofiary przeznaczone s? dla adoptowanych dzieci z Burkina Faso. Za ka?d? ofiar? serdecznie dzi?kujemy.

Poprawiony: niedziela, 10 kwietnia 2016 13:06 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

W ?rod? przed Niedziel? Palmow? w naszej szkole znw by?a wielka akcja bazie. Nasze mamy tradycyjnie ju? pomaga?y nam w wi?zaniu 650 bukietw. Baziami obdarowali?my mieszka?cw Pogodnej Staro?ci w Otm?cie i G?ogwku. Ze ?zami w oczach dzi?kowali nam za ten drobny gest w Roku Mi?osierdzia. Od o?miu lat wolontariusze podejmuj? si? tej pi?knej misji i zawsze z wielkim zaanga?owaniem i rado?ci? w sercu.

Poprawiony: niedziela, 10 kwietnia 2016 13:03 Więcej…
 

JULIA KONIECZNY MISTRZYNI? ORTOGRAFII W POWIECIE!

Email Drukuj PDF

Tu? przed ?wi?tami (22.03.2016r.) w ZSZ w Krapkowicach(tzw. Zamku) odby?a si? kolejna, ju? XXXIII, edycja Wielkiego Dyktanda Zamkowego. Nasze gimnazjum godnie  reprezentowa?y uczennice klas pierwszych i drugich:  Julia Konieczny (IA), Klaudia Laksy (IB), Sarina Szczepanek(IB), Zuzanna Nossol (IIA), Michaela ?wiecznik(IIA),  Wiktoria Mielczarek(IIB), Ania Nadolska (IIB), Natalia Nowak (IIB) oraz Magda Grabarczyk (IIC). Wszystkie uczestniczki bardzo dobrze poradzi?y sobie z trudnym, jak co roku, tekstem autorstwa p. Aleksandry Galli.

Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2016 09:24 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

5 kwietnia 2016 roku odb?d? si? zebrania rodzicw od godziny 16.00 do godziny 18.00.

Plan spotka?:

- godz. 16.00 - 16.15 RODZICE KLAS III - szkolenie przedegzaminacyjne
- godz. 16.15 - 16.45 RODZICE KLAS III - doradztwo zawodowe

- godz. 16.45 - 17.00 - wywiadwka w klasach z wychowawcami
- godz. 17.10 - 18.30 - indywidualne spotkania z nauczycielami 


Serdecznie zapraszamy U?miech

Poprawiony: czwartek, 31 marca 2016 12:44
 

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas trzecich spotkali si? z przedstawicielami szk? ponadgimnazjalnych, ktrzy zapoznali uczestnikw z kierunkami kszta?cenia w danej szkole oraz zasadami rekrutacji. M?odzie? otrzyma?a rwnie? ulotki informacyjne o szko?ach.

- Zesp? Szk? w Komornie (25.02.2016r.)

- Zesp? Szk? Nr 1 im. Powsta?cw ?l?skich w K?dzierzynie - Ko?lu (29.02.2016r.)

- Zesp? Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie - Ko?lu (03.03.2016r.)

- Zesp? Szk? Zawodowych im. Piastw Opolskich w Krapkowicach (07.03.2016r.)

- Zesp? Szk? w G?ogwku (23.03.2016r.)


 

 

STOP UZALE?NIENIOM BEHAWIORALNYM

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas drugich wzi?li udzia? w projekcie ,,UZALE?NIENIOM BEHAWIORALNYM MWI? STOP!, ktrego celem by?o u?wiadomienie m?odzie?y, ?e uzale?ni? mo?na si? rwnie? poprzez na?ogowe wykonywanie okre?lonych czynno?ci, takich jak korzystanie z internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video. Uczniowie przygotowali tak?e plakaty dotycz?ce omawianej tematyki.

Więcej…
 

SPOTKANIE Z DORADC? ZAWODOWYM

Email Drukuj PDF

Dnia 15 marca 2016 roku uczniowie klas trzecich spotkali si? z p. Iwon? Poce?ujko -  doradc? zawodowym  z  Powiatowego Urz?du  Pracy w Krapkowicach.  Podczas spotkania m?odzie? dowiedzia?a si? jakie s? cechy wsp?czesnego rynku pracy, jak wygl?da rynek pracy w powiecie krapkowickim (najwi?ksi pracodawcy w regionie), jak obecnie wygl?da ,,Barometr zawodw (zawody deficytowe, zrwnowa?one, nadwy?kowe) oraz na jakich stronach  internetowych  mo?na znale?? informacje o zawodach i ofertach pracy.


 

NASI DIAKONI

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas III gimnazjum od siedmiu ju? lat podejmuj? si? modlitwy za diakonw w Wielkim Po?cie. Podzieleni na grupy najpierw pisz? listy do swoich diakonw z zapewnieniem o modlitwie - jedna tajemnica r?a?ca codziennie przez ca?y post. Do modlitwy do??czaj? udzia? w drodze krzy?owej czy Gorzkich ?alach. Potem z niecierpliwo?ci? wyczekuj? poczty zwrotnej. Ka?dy list przys?any przez diakona czytany jest w klasie na g?os i wszystkim sprawia rado??. W maju oczekujemy na przyjazd ju? nie diakonw lecz neoprezbiterw do naszej szko?y i ko?cio?a. Jest to czas rado?ci i wzrusze?, kiedy wzajemnie si? poznajemy i nawi?zujemy znajomo?ci.

Poprawiony: sobota, 12 marca 2016 08:23 Więcej…
 

DZIE? CHOREGO

Email Drukuj PDF

W przygotowanie parafialnego Dnia Chorego od kilku ju? lat w??cza si? Szkolne Ko?o Caritas. Na uroczystej Mszy ?w. ?piew psalmu i modlitwa wiernych to zadanie wolontariuszy. Na spotkaniu chorych przy kawie pomagali rwnie? cz?onkowie SKC. Wdowi grosz to przedstawienie, ktre w tym roku przygotowali i przedstawili. Gor?ce brawa i s?owa podzi?kowania zako?czy?y inscenizacj?. Z rado?ci? w sercu wolontariusze po?egnali si? z chorymi, by spotka? sie znw za rok.

Poprawiony: sobota, 12 marca 2016 08:13 Więcej…
 

DZIE? NA SPORTOWO! WYCIECZKA KLAS DRUGICH

Email Drukuj PDF

W czwartek 3 marca, uczniowie klas drugiej C oraz drugiej B wzi?li udzia? w wycieczce do Opola. Punktem pierwszym by?o radosne ?lizganie na lodowisku Toropol, gdzie ka?dy z u?miechem na twarzy sprawdza? swoje umiej?tno?ci. Nast?pnie wszyscy uczniowie wraz z opiekunami przejechali do opolskiej Kubatury. Tam uczniowie doskonalili gr? w kr?gle oraz pi?karzyki. Mogli rwnie? podziwia? zdobyte trofea reprezentanta Polski JAKUBA B?ASZCZYKOWSKIEGO wyst?puj?cego obecnie w Serie A (liga w?oska).


Poprawiony: piątek, 11 marca 2016 14:48
 

ZAWODY POWIATOWE W TENISIE STO?OWYM

Email Drukuj PDF

2 marca 2016 roku odby?y si? zawody powiatowe TS - Dru?ynowe w Strzeleczkach. Udzia? w zawodach wzi??y dwie dru?yny. Dru?yna ch?opcw wyst?pi?a w sk?adzie: Jonas Frohs, Krl Szymon, Piotr Labisz zajmuj?c 2 miejsce co pozwoli?o zakwalifikowa? si? do fina?u wojewdzkiego. Natomiast dru?yna dziewczyn zaj??a 3m w turnieju (Sandra Drescher, Milena Gabor, Vanessa Boese).

GRATULUJEMY ?miech

Więcej…
 


Strona 10 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data