• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

NASZE UCZENNICE W BRUKSELI

Email Drukuj PDF

W ramach nagrody w dniach od 17 do 21 pa?dziernika laureatki pod opiek? pani Iwony T?uczykont wzi??y udzia? w kilkudniowym wyje?dzie studyjnym do Brukseli. Wyjazd obejmowa? zwiedzanie wybranych obiektw w Brukseli mi?dzy innymi Parlamentarium, Muzeum Armii Krlewskiej i Historii Militarnej, rejs po kana?ach Brugii, spacer po starym mie?cie i zapewnia? zarazem mnstwo innych ciekawych atrakcji.

W pi?tek, 15 kwietnia 2016r. w finale pi?tej edycji konkursu muzyczno-j?zykowego "Poka? J?zyk: I know I can" trzecie miejsce zaj??a grupa Unicorns z Publicznego Gimnazjum w Walcach.

Poprawiony: piątek, 28 października 2016 12:59 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia J?zykw mia?y miejsce 13 pa?dziernika i by?y przegl?dem legend europejskich. Wszystkie klasy bardzo zaanga?owa?y si? w przygotowanie inscenizacji nawi?zuj?cych do poda? lub ba?ni zwi?zanych z krajami s?siaduj?cymi z Polsk?. Na scenie zobaczyli?my naszych szkolnych artystw w rolach r?nych postaci, pi?kne scenografie oraz symbole i elementy charakteryzuj?ce dany kraj.

Poprawiony: piątek, 28 października 2016 12:46 Więcej…
 

VII WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

VII Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego ju? za nami, a w zasadzie tylko dzie? roboczy dyktanda, na ktre przyjecha?o 190 uczniw z ca?ego wojewdztwa opolskiego. W sumie w tym roku wyzwanie pisania dyktanda podj??o: 64 uczniw z 21 szk? podstawowych, 96 uczniw z 27 szk? gimnazjalnych oraz 30 uczniw reprezentuj?cych szko?y ?rednie, a to wszystko dzi?ki stu nauczycielom, ktrzy zmotywowali, przygotowali, a tym samym wpisali si? w histori? naszego dyktanda. 

Poprawiony: piątek, 28 października 2016 12:37 Więcej…
 

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2016

Email Drukuj PDF

24 - 28 PA?DZIERNIKA

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniw do aktywnego udzia?u w imprezach przygotowanych z okazji swojego ?wi?ta.
Dok?adny program obchodw znajduje si? na stronie internetowej naszego gimnazjum (w zak?adce Biblioteka) oraz na gazetce szkolnej.

>>>BIBLIOTEKA<<<

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 09:54
 

PROJEKT GIMNAZJALNY 2016/17

Email Drukuj PDF

Na stronie internetowej szko?y (w zak?adce Projekt gimnazjalny) oraz na gazetce szkolnej zosta?a opublikowana lista propozycji tematw projektu gimnazjalnego. Zainteresowani uczniowie, po wyborze tematu, proszeni s? o skontaktowanie si? z opiekunem projektu (do ko?ca pa?dziernika).

>>>PROJEKT GIMNAZJALNY<<<

Poprawiony: piątek, 21 października 2016 12:36
 

Email Drukuj PDF

W dniu 19.10.2016r. (?roda) od godz. 11.00 do godz. 14.00 b?dzie mo?na skorzysta? z porad pracownikw Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krapkowicach (psycholog, pedagog). Prosimy o wcze?niejsz? telefoniczn? rezerwacj? terminu w sekretariacie szko?y.


Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 11:31
 

B?D? AUTOREM SWOJEJ KARIERY!

Email Drukuj PDF

W ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery zapraszam uczniw kl. II III na ,,Filmowe Poranki, czyli projekcj? filmw zawodoznawczych z r?nych bran? zawodowych.

17.10.2016r. (nauka i edukacja);

18.10. (komputery i elektronika);

19.10. (s?u?ba zdrowia);

20.10. (przemys? i budownictwo);

21.10. (zarz?dzanie i finanse).

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 11:30
 

ZINTEGROWALI SI? ?PIEWAJ?CO

Email Drukuj PDF

W ?rod? 5 pa?dziernika 2016r. uczniowie klasy Ia i Ib pod czujnym i opieku?czym okiem p. A. Rypel-Chrzan, p. D. Bonisch  i p. M. Su?ek wybrali si? do Opola na integracyjn? wycieczk?.

Poprawiony: środa, 30 listopada 2016 11:18 Więcej…
 

ZAPRASZAMY NA VII WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na VII WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO, ktre odb?dzie si? 18 pa?dziernika 2016 roku w Gminnym O?rodku Kultury w Walcach.

Wszelkie informacje w zak?adce:

>>>KONKURSY/DYKTANDO/2016<<<

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 18:49
 

PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY DO TRZEBNICY

Email Drukuj PDF

Tradycyjnie ju? pierwsz? sobot? pa?dziernika wolontariusze K? Caritas pielgrzymuj? do Trzebnicy.

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:46 Więcej…
 

GO?? NA KATECHEZIE

Email Drukuj PDF

W ?rod? 28 wrze?nia na lekcji religii w klasach trzecich gimnazjum go?ci? ks. Jaros?aw Staniszewski (diecezjalny opiekun SCK, duszpasterz m?odzie?y, kapelan wi?zienny) .

Poprawiony: środa, 12 października 2016 06:47 Więcej…
 


Strona 7 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data