• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

KONKURS EDUKACJA GLOBALNA

Email Drukuj PDF

17 listopada b.r. uczniowie naszej szko?y z klasy 3a: Zuzanna Nossol, Michaela ?wiecznik i Mateusz Sznober pod opiek? swojej wychowawczyni Agaty Makioli wzi?li udzia? w II Wojewdzkim Konkursie Z EDUKACJ? GLOBALN? ZA PAN BRAT.

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2016 12:31 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

MARATON PISANIA LISTW

AMNESTY INTERNATIONAL 2016

Po raz pi?ty w naszej szkole i po raz siedemnasty na ca?ym ?wiecie b?dziemy pisali listy w obronie osb,
wobec ktrych ?amane s? prawa 
cz?owieka.

W naszej szkole akcja trwa od 5 9 grudnia

Maraton Pisania Listw jest mi?dzynarodowym wydarzeniem, ktrego idea narodzi?a si? w Polsce w 2001 r. i odbywa si? co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy ?wi?tujemy Mi?dzynarodowy Dzie? Praw Cz?owieka.

W tym roku, w czasie naszego szkolnego maratonu, upomnimy si? o ochron? prawn? kilku tysi?cy, cz?sto bardzo m?odych osb dotkni?tych albinizmem -  mieszka?cw afryka?skiego pa?stwa Malawi. Wszystkim grozi niebezpiecze?stwo, a nawet ?mier? z r?k tych, ktrzy wierz?, ?e cz??ci cia?a osb z albinizmem maj? magiczn? moc i poprzez pozyskanie tych cz??ci i handel nimi mo?na si? wzbogaci?. Od listopada 2014 roku znacznie wzros?a liczba atakw na osoby z albinizmem. Tylko w 2015 roku odnotowano 45 doniesie? o morderstwach i porwaniach, b?d? ich prbach.

Im wi?cej listw napiszemy, tym wi?ksza szansa, ?e uda nam si? poprawi? ich los.

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2016 19:30 Więcej…
 

ADWENTOWY DAR

Email Drukuj PDF

Czas przed adwentem szczeglnie mobilizuje wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas, ktrzy jednocze?nie nale?? te? do Szkolnego K?ka R?a?cowego. Pisz? oni bowiem wtedy listy do kap?anw z zapewnieniem o modlitwie.

Więcej…
 

DZIE? NIEPODLEG?O?CI

Email Drukuj PDF

10 listopada 2016r. odby? si? w naszej szkole apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

Poprawiony: sobota, 19 listopada 2016 12:45 Więcej…
 

TEST

Email Drukuj PDF

http://sprawdziany.gdynianka.pl/student/enter/id/217/test/2019

Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2016 12:54
 

WYJ?TKOWY DZIE? CHOREGO

Email Drukuj PDF

W czasie wizytacji naszej parafii wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas uczestniczyli w specjalnym spotkaniu chorych z bp Andrzejem Czaj?. Uczniowie przygotowali program s?owno-muzyczny o Bo?ym Mi?osierdziu i zaprezentowali swoje zdolno?ci muzyczne graj?c na r?nych instrumentach.

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 10:32 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Tradycj? sta? si? ju? wyjazd wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas na modlitw? r?a?cow? do podopiecznych Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu. Wolontariusze czytaj? rozwa?ania do poszczeglnych tajemnic r?a?cowych i razem z mieszka?cami domu odmawiaj? r?aniec.

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 10:23 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? informujemy, i?  ni?ej wymienione osoby to laureaci VII Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego, ktrych wraz z nauczycielami lub rodzicami zapraszamy na uroczyst? gal? wr?czenia nagrd w dniu 22 listopada o godz. 10.00. do Gminnego O?rodka Kultury w Walcach.

U?miechU?miechU?miech Serdecznie gratulujemy!!! U?miechU?miechU?miech

Uwaga! Kolejno?? nazwisk nie ?wiadczy o zaj?tym miejscu!!!

Informacje o ilo?ci b??dw innych uczestnikw b?d? przesy?ane na adres poczty elektronicznej tylko osobom zainteresowanym pisz?cym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Laureaci szk? podstawowych:

Golla Kerstin - Zesp? Szk? w Solarni
Szczepanek Alexander - PSP im. Josepha von Eichendorffa w Walcach
Dzumla Franciszka - PSP nr 28 im. Sw. Wojciecha w Opolu
Pordzik Aleksandra i Skowronek Sara - Zesp? Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Laureaci szk? gimnazjalnych:

Fronia Karolina - PG im. Ks. Hugo Kwiotka w Prszkowie
Quaschniok-Quade Marcel - Zesp? Szk? w Ozimku
Posor Kathrin - PG Nr 2 im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie
W?grzynowska Patrycja - Zesp? Szkolno-Przedszkolny w D?bskiej Ku?ni
Poliwoda Karolina - PG nr 10 w Opolu
Szczepanek Sarina - PG w Walcach
Szczepaniak Margarethe - PG nr 10 w Opolu
Lisson Joanna- Zesp? Szkolno - Przedszkolny w ??czniku

Laureaci szk? ?rednich:

Cedzich Dominika Zesp? Szk? ?eglugi ?rdl?dowej w Ko?lu
Schindzielors Nadine, Bonk Wiktoria, ?wita?a Paulina i Przywara Gregor Publiczne Liceum Oglnokszta?c?ce Nr II im. Marii Konopnickiej w Opolu

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 13:57
 

Email Drukuj PDF

8 listopada 2016 roku odb?d? si? zebrania rodzicw.

Plan spotka?:

godz.16.00 szkolenie rodzicw na temat: ,,Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem prowadz?cy: prezes Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu, p. Marek ?abudzi?ski.

godz. 17.00 przekazanie informacji ze spotkania rady rodzicw na temat Jarmarku Adwentowego 2016r.

godz. 17.15 18.30 indywidualne spotkania rodzicw z nauczycielami.


Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 09:50
 

WARSZTATY J?ZYKOWO-MUZYCZNE

Email Drukuj PDF

24 pa?dziernika grupa uczniw klas drugich wzi??a udzia? w warsztatach  j?zykowo - muzycznych z Carstenem Galle, ktry jest niemieckim pedagogiem i wsp?za?o?ycielem Zaawansowanych Technologii Muzycznych w Barcelonie.  Nasi uczniowie zostali wyr?nieni, gdy? tylko 5 szk? w ca?ej Polsce po?udniowej zosta?o wybranych do tego projektu, przygotowanego przez Instytut Goethego w Krakowie.

Poprawiony: niedziela, 06 listopada 2016 11:42 Więcej…
 

LOKALNY RYNEK PRACY

Email Drukuj PDF

21 pa?dziernika 2016 roku uczniowie klas trzecich spotkali si? z doradc? zawodowym z Powiatowego Urz?du Pracy w Krapkowicach p. Iwon? Poce?ujko. Podczas spotkania m?odzie? dowiedzia?a si? jakie s? cechy wsp?czesnego rynku pracy, jak wygl?da rynek pracy w powiecie krapkowickim (najwi?ksi pracodawcy w regionie) oraz pozna?a aktualne oferty pracy.

 

Poprawiony: niedziela, 13 listopada 2016 12:21
 


Strona 6 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data