• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

31 stycznia 2017 roku  (wtorek) o godz. 16.00 odb?dzie si? w gimnazjum spotkanie z rodzicami podsumowuj?ce prac? uczniw i szko?y za semestr I roku szkolnego 2016/2017.

UWAGA:

Zebranie rodzicw uczniw klasy 2a odb?dzie si? 7 lutego 2017 roku o godz. 16.00 . 

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 13:33
 

PODZI?KOWANIA

Email Drukuj PDF

Moim uczennicom:

                         - Julii Konieczny 

                         - Wiktorii Mielczarek

                         - Natalii Nowak

                         - Madzi Grabarczyk

Serdecznie dzi?kuj? za systematyczn? i rzeteln? prac?, za du?y wysi?ek w?o?ony w przygotowanie si? do konkursu polonistycznego, za wzorow? postaw? pe?n? zaanga?owania, za owocn? i przyjemn? wsp?prac?.

                                                Jednocze?nie serdecznie gratuluj? sukcesu.

                                                                                                                                                              Maria Su?ek :) 


Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 13:32
 

OLIMPIADA WIEDZY O HIV I AIDS

Email Drukuj PDF

Na pocz?tku grudnia w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odby?a si? Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS. Nasz? szko?? reprezentowa?y 3 uczennice: Anna Nadolska z klasy IIIb, Melania Tomeczek z klasy IIIc i Aleksandra Polak z klasy IIb.


Poprawiony: środa, 04 stycznia 2017 13:05 Więcej…
 

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

Email Drukuj PDF

Uczennica Anna Nadolska z klasy III b zakwalifikowa?a si? do fina?u Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2017. Etap fina?owy odb?dzie si? w Opolu w dniu 17 marca 2017 roku. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy powodzenia.

dr R?a Wilczek

 

 

MIKO?AJKOWE DARY

Email Drukuj PDF

Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas od lat ju? organizuj? zbirk? s?odyczy, przyborw szkolnych, ?rodkw czysto?ci i artyku?w spo?ywczych dla podopiecznych Domu ?w. Karola w K?dzierzynie Ko?lu. Rwnie? w tym roku uczniowie naszej szko?y zebrali ogromn? ilo?? darw, ktre 8 grudnia zawie?li?my do naszych podopiecznych.


Więcej…
 

WOLONTARIUSZE SKC Z ?YCZENIAMI DLA CHORYCH

Email Drukuj PDF

Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia wolontariusze SKC odwiedzili wszystkich chorych w parafii. Ka?dy z podopiecznych wraz z ?yczeniami otrzyma? paczk? ?wi?teczn?.

Poprawiony: środa, 21 grudnia 2016 11:14 Więcej…
 

POTYCZKI Z TECHNIK? 2016

Email Drukuj PDF

29 listopada uczniowie naszego gimnazjum - Bartosz Kalisz (IIIc), Jowan Koleczko (IIIc) i Micha? Michler (IIIa) - wzi?li udzia? w VI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej "Potyczki z technik?" dla gimnazjalistw, ktra odby?a si? w zespole Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie - Ko?lu. Uczestnicy konkursu musieli zmierzy? si? z r?nymi zadaniami. Celem konkursu jest rozwijanie w?rd uczniw zainteresowania wiedz? w zakresie techniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki, fizyki, a tak?e co wa?ne umiej?tno?ci wsp?pracy w grupie.

Mi?o nam poinformowa?, ?e uczniowie naszego gimnazjum zaj?li dru?ynowo III miejsce. Gratulujemy! :)

Poprawiony: piątek, 16 grudnia 2016 13:51
 

TURNIEJ MIKO?AJKOWY

Email Drukuj PDF

W dniu 13 grudnia bie??cego roku po raz 7 z rz?du zosta? rozegrany turniej miko?ajkowy dziewcz?t w pi?ce siatkowej. Udzia? w turnieju wzi??y dru?yny z: PG nr 1 w G?ogwku, PG 2 w Rac?awicach ?l?skich oraz PG Walce. Klasyfikacja ko?cowa: miejsce I -  PG Walce, miejsce II - PG nr 2 Rac?awice ?l?skie, miejsce III - PG nr 1 G?ogwek. Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy za dobr? zabaw? oraz zaci?t? rywalizacj? w turnieju. Opiekunowie: Jerzy Kopacz oraz Mateusz Sa?ek

Poprawiony: piątek, 16 grudnia 2016 13:46 Więcej…
 

WOLONTARIUSZE DLA AKCJI - TAK POMAGAM

Email Drukuj PDF

Po raz pierwszy wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas brali udzia? w diecezjalnej akcji organizowanej przez opolski Caritas TAK - POMAGAM.

Więcej…
 

ZAPRASZAMY NA JARMARK ADWENTOWY

Email Drukuj PDF


 

Email Drukuj PDF

Emocje laureatw VII Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego si?ga?y zenitu, kiedy Pani Anna Morawiec Dyrektor naszego gimnazjum po przywitaniu wszystkich przyby?ych na gal? zacz??a zaprasza? na scen? uczestnikw dyktanda, ktrzy pope?nili najmniejsz? ilo?? b??dwi i do??czyli do grona laureatw wszystkich edycji naszego konkursu poprawnej pisowni w j?zyku niemieckim.

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2016 12:33 Więcej…
 


Strona 5 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data