• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character

ROK ?WI?TEGO BRATA ALBERTA

Email Drukuj PDF

W Roku ?w. Brata Alberta wolontariusze ze Szkolnego Ko?a Caritas w monta?u s?owno-muzycznym prezentuj? ca?e jego ?ycie i s?u?b?. 

Poprawiony: środa, 15 marca 2017 11:23 Więcej…
 

WYCIECZKA NA LODOWISKO KLAS 3

Email Drukuj PDF

10 lutego, ostatni dzie? przed feriami zimowymi, klasy trzecie sp?dzi?y wyj?tkowo nie w szkolnej ?awie lecz na lodowisku oraz kr?gielni. By? ruch, rywalizacja oraz przednia zabawa.

Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Dnia 3 marca w sali gimnastycznej naszego gimnazjum odby? si? turniej pi?ki siatkowej ch?opcw. W zawodach wzi?li udzia? uczniowie szk? ze Zdzieszowic, Krapkowic oraz Gogolina. 

 


Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 14:03 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

W dniu 8 lutego 2017 roku ucze? kl 1a - B?a?ej Szczepanek wzi?? udzia? w Finale Wojewdzkim Tenisa Sto?owego rozgrywanego w Dobrzeniu Wielkim.Po zaci?tej walce i meczu pe?nym emocji w decyduj?cej fazie turnieju B?a?ej przegra? swj mecz 2:3 i ostatecznie zako?czy? udzia? na miejscu 9-12. Serdecznie gratulujemy udzia?u w Finale Wojewdzkim oraz ?yczymy sukcesw w kolejnych zawodach - Opiekun Mateusz Sa?ek.

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 14:04 Więcej…
 

TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

Email Drukuj PDF

W dniu 26 stycznia 2017 roku odby? si? powiatowy turniej Tenisa Sto?owego w Strzeleczkach. Udzia? w turnieju wzi?li: B?a?ej Szczepanek, Szymon Krl, Piotr Labisz, Ignacy Marcin oraz Magdalena Babiak. W turnieju zwyci??y? B?a?ej Szczepanek nie ponosz?c ?adnej pora?ki. Serdecznie gratulujemy wygranej oraz awansy do FINA?U WOJEWDZKIEGO

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 14:03 Więcej…
 

M?ODZI W KO?CIELE

Email Drukuj PDF

Temat o zaanga?owaniu m?odych w Ko?ciele jest szczeglnie aktualny. Uczniowie klas III gimnazjum na lekcjach religii spotkali si? z wolontariuszk?, ?wieck? misjonark?, ktra przez ponad rok pracowa?a w Zambii.

Więcej…
 

SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE

Email Drukuj PDF

W dniu 3 lutego 2017r. uczniowie klas trzecich spotkali si? z przedstawicielami firmy KOMET URPOL Sp. z o.o. oraz z Dyrektorem Zespo?u Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie-Ko?lu.

Więcej…
 

NASZA S?U?BA CHORYM

Email Drukuj PDF

Luty to szczeglny dzie? w kalendarzu Szkolnego Ko?a Caritas w tym miesi?cu bowiem pami?tamy o chorych. Tak by?o i w tym roku.

Więcej…
 

DZIE? BEZPIECZNEGO INTERNETU

Email Drukuj PDF

7 lutego 2017r. - Dzie? Bezpiecznego Internetu (DBI) pod has?em Razem zmieniamy internet na lepsze. Podczas 13. edycji wydarzenia w Polsce organizatorzy chc? zwrci? uwag? na rol? ka?dego u?ytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego ?rodowiska online. Ka?dy z nas ponosi odpowiedzialno?? za to, co robi w sieci i w jaki sposb z niej korzysta.

Poznaj zasady bezpiecznego internetu >>>ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU<<<

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 22:51
 

Email Drukuj PDF

W ramach cyklu lekcji o ludzkim powo?aniu, o powo?aniu do s?u?by Bogu go?cili?my w naszym gimnazjum siostry zakonne.

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2017 15:35 Więcej…
 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

Email Drukuj PDF

11 stycznia 2017r. uczniowie klas trzecich odwiedzili firm? Multiserwis w Krapkowicach.

Więcej…
 


Strona 4 z 36

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data