Główne cele Supermarketu Sztuki

Agnieszka Żechowska, jako założyciel fundacji Supermarketu Sztuki, czuwa nad tym by główne założenia tego programu były realizowane. Głównie chodzi o promocję jak i popularyzację współczesnej sztuki zarówno w naszym kraju jak i na całym świecie. Wielu młodych artystów spieki tej fundacji mogło zostać wypromowanych, także inni twórcy z różnych dziedzin kultury ma szansę na start dzięki programowi. Niestety nie każdy ma odpowiednie warunki by móc rozwijać swoją twórczość, dzięki fundacji nikt nie zostanie zapomniany. Młode, uzdolnione pokolenie otrzymało wielką szansę od pani Żukowskiej. Ważne jest, iż fundację wspierają krytycy sztuki jak i młodzi kuratorzy, którzy w sposób obiektywny dokonują oceny talentów poszczególnych artystów. Popularyzacja nowych idei z zakresu zarówno kultury jak i sztuki współczesnej to podstawa a z takiego projektu mogą korzystać również dzieci. Supermarket Sztuki chce poprzez swoją działalność wzbudzić wrażliwość otoczenia na bardzo istotne tematy społeczne.

Comments are closed.