Folklor w tradycji Bożego Ciała

Folklor określa nie tylko to jak mieszkańcy danego regionu w naszym kraju mają się ubierać, ale również to jak powinni obchodzić święta kościelne. W polskiej tradycji kościelnej bardzo ważnym świętem zaraz po Bożym Narodzeniu oraz Wielkanocy jest święto Bożego Ciała. Niektóre ze zwyczajów kultywuje się po dziś dzień. Z pewnością z okazji święta Bożego Ciała w wielu domach znajdą się brzozowe gałęzie. Niegdyś z tych gałęzi strojono domowe obrazy świętych. Miały one chronić dom przed złymi mocami. Dzisiaj to jeden z elementów towarzyszących temu Świętu. W całej Polsce przetrwał też zwyczaj sypania kwiatowych płatków przed idącym kapłanem w trakcie procesji. W województwie łódzkim przetrwała nawet tradycja układania kwiatowych dywanów. Liczy ona sobie nawet 200 lat. Cóż bowiem innego niż tradycja ma tak ogromny wpływ na folklor. Właściwie każde święta w naszym kraju posiadają pewne tradycje kultywowane od stuleci. Wpływy ludowe na to w jaki sposób obchodzimy święta są ogromne. Warto więc wiedzieć skąd jesteśmy i dlaczego kultywujemy takie a nie inne zwyczaje.

Comments are closed.